Městys Krucemburk
-

Diskuse

Pravidla diskuse: ....

upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (44)

 1. Aleš Pecina:
  3.10.2018 23:48:24

  Proč nevolit Havlíčka Volby 2018 Je třeba si vzpomenout, případně nalistovat časopis Domov 4/2007, kde Havlíček prohlásil toto: „Návrh kandidatury na funkci starosty jsem přijal pouze proto, že jsem to přislíbil. Nelehko se mi opouštěla práce, která mne bavila a umožňovala kariérní růst. Ještě v den volby jsem nebyl rozhodnut, zda funkci starosty v případě zvolení přijmu. Vzniklou situaci jsem hodiny a hodiny telefonicky konzultoval se svými přáteli“
  Apeluji proto na případného voliče, aby nepotrestal Havlíčka tím, že mu dá hlas. Protože pokud by dostal dost hlasů, mohlo by se stát, že bude muset zase hodiny a hodiny telefonicky konzultovat s přáteli. Dále bychom mu případným zvolením znemožnili už druhý kariérní růst. Dle volebního lístku pracuje Havlíček jako inženýr dopravních staveb (taky ještě byl elektrikář a slovenskej skoroprávník) Netrestejme ho tedy podruhé tím, že by se musel znovu složitě rozhodovat a položit práci, kde může kariérně růst.. Tolik k pobavení. Vážně těm stupidním slintům, krom Havlíčka a pár poslušných, ale zároveň zainteresovaných poskoků, někdo věří?
  Nedoložím to, ale pokud se dobře pamatuju, byl Havlíček před volbami 2006 bez práce, po několika neúspěšných minulých kandidaturách ve volbách se konečně dostal do zastupitelstva. Tuším, že z 15 zvolených byl až 13. No a vzhledem k tomu, že funkci starosty nikdo nechtěl dělat, konečně se dočkal. Tak asi tak, Jirko
  Nyní vážně: Proč považuju kandidaturu Havlíčka za drzost:
  Jeho minulost:
  Nákup zlata - rozvedeno níže Prohraný soudní spor s bývalým zaměstnavatelem JZD (amorální soudní spor o tuším 400 000,-Kč jakožto náhradu za újmu způsobenou úrazem. Bylo to v době, když ještě elektrikařil, a soudil se s JZD (Zeměděská a.s.) o uznání pracovního úrazu, který se sice stal v pracovní době, ale zcela mimo pracoviště při Havlíčkově cestě domů pro měřící přístroj, který, ač v majetku JZD, byl prý u něho doma. Nejsem právník, ani právní koncipient, ale vždy jsem si myslel, že když někdo přemístí cokoli, co mu nepatří, k sobě domů, je to zloděj. Ale třeba to tak není. To, že soud a následné odvolání Havlíček prohrál, asi netřeba dodávat.) Neustálé lži, a to nejen v případě získání dotace na kanalizaci. Spousta naprosto nesmyslných a nikdy nerealizovaných a megalomanských projektů a slibů - následně samozřejmě s finanční zátěží pro obec. Zadlužení obce cca 19 000 000,-Kč k 31.12.2013 - viz zpráva o hospodaření obce Prohraný jím vyvolaný soudní spor s bývalou starostkou , který samozřejmě zaplatila obec, a kde opět Havlíček, jak je jeho dobrým zvykem, LHAL Doslova nechutné každoroční finanční odměny ve výši až 3 násobků platu. Neschopnost při získávání dotací a s tím spojené následné odvody (pokuty) pro obec.
  Nyní trochu konkrétněji:
  Vybudování bioplynové stanice. Bioplynka měla vytápět v podstatě vše, co v obci obci patří. Škola, školka a kdoví, co ještě. Výsledkem po 8 letech „ usilovné Havlíčkovy práce“ byl problém pro obec ve výši 1 200 000,-Kč. Info viz Domov 3/2018
  Vybudování fotovoltaické elektrárny – zde se patrně pouze jednalo o jedny z mnoha Havlíčkem plácaných nesmyslů
  Výstavba nové hasičárny – platí totéž, co je uvedeno výše
  Komlexní úpravy bytové zóny Viničky: U tohoto projektu se jednalo o vybudování dopravního hřiště pro nejmenší děti a sportovního areálu pro děti a rodiče včetně sociálního zařízení a napojení na cyklostezku od Vojnova Městce (Domov 3/2010 Poprvé tento projekt Havlíček zmiňoval v roce 2009. Za 5 let výsledek nula.
  Výstavba domu pro seniory Kde nic tu nic
  Výstavba několika nových bytových domů v lokalitě pod parkem - projekt Bílé pole
  (Etapa první 72 bytů!) Domov 4/2009, 2/2010 a 4/2010 Na tento Havlíčkův doslova stupidní nesmysl, který se tak jako výše uvedené akce nerealizoval, byla zpracována studie , tuším za cca 140 000,-Kč, no a výsledek? Prachy pryč baráky nikde Co ale bylo v této akci ještě zajímavější než vyhození 140 000,-Kč z okna, byla skutečnost, že společnost, která byla Havlíčkem nazvána významným developerem , byla založena teprve 21.dubna 2009(viz. obchodní rejstřík). Zastupitelstvo záměr výstavby Bílé pole schválilo 21 dubna 2010. Za rok na den přesně od založení se společnost Profectus a.s. stala významným developerem v ČR a dostala chuť to Krucemburku předvést. Tak to určitě, Jirko! Tohle doslova smrdělo, jenže on se nikdo nechytil, takže celej záměr - možná další H Systém - šel naštěstí do kytek.
  Dotace na kanalizaci Na tuto stavbu bylo mimo jiné vydáno Stavebním úřadem ve Ždírci nad Doubravou v říjnu 2005 rozhodnutí o umístění stavby. Pro ty občany, co jsou mimo, Havlíček na obec nastoupil až rok poté! Rozhodnutí se nerozdává na ulici, předchází tomu dost práce, víme Havlíčku. Havlíček toto samozřejmě ví, ale proč si zase nezalhat. Dtto se týká dle Havlíčka nepřipravenosti projektové dokumentace. Pokud se nepletu, u všech příprav projektové dokumentace byl také jako odborník za obec Krucemburk pan Kujan. Přesto jsme se v domově 3/2007 dozvěděli, že musel v podstatě celou projektovou dokumentaci předělat, poté co skončila spolupráce s projekční firmou. Zdá se mi podivné, že pokud pan Kujan jakožto zástupce obce od začátku u všeho byl, díval by se jak projektant vše dělá špatně a včas nezasáhl! Bylo by dobré, aby to pan Kujan vysvětlil. Zda předchozímu zastupitelstvu svým odborným dohledem s dokumentací pomáhal, či nikoli, a v případě, že ze strany projekční firmy došlo k údajnýcm pochybeních, proč včas nezasáhl? Havlíček se může stavět třeba na hlavu, vykládat tuto lež komukoli ze svých poskoků, ale fakta nezmění. Dotaci na kanalizaci zajistilo a větší část celé této akce odpracovalo zastupitelstvo před nástupem Havlíčka! On pokračoval v jejich několikaleté práci. Uvěřit tomu, že on celou žádost o dotaci, včetně studie, v podstatě kompletní projektové dokumentace, všech nutných povolení zvládnul za tři týdny, a to v tom měl ještě vánočními svátky, může jedině retardovanej jedinec. Bohužel i takové tu máme!
  Během 8 let, kdy Havlíček doslova ovládal časopis Domov, své lži o kanalizaci, a nejen o ní, neustále dokola omílal, litoval se, jak napínal síly, i když dle jeho slov omezené, a chlubil se, jak bojuje l za zájmy obce.
  Prohraný soudní spor
  Příkladný křesťan Havlíček pln nenávisti, jak bývá u lidí jeho typu obvyklé, se pokusil domoci soudní cestou potrestání mé matky za pochybení při dotaci na přístavbu sociálního zařízení tělocvičny ZŠ, kdy nepožádala včas o prodloužení termínu kolaudace. Ano, skutečně se zpozdil termín dokončení přístavby. Toť vše! FÚ při kontrole stanovil odvod ve výši 36850,-Kč. A v této chvíli Jirka zajásal! Rok pracoval na tom, jak to dostat k soudu. I přesto, že ze zákona existují opravné prostředky, tj. žádost o prominutí odvodu , Havlíček je záměrně nevyužil. Tím porušil zákon, poškodil obec úhradou zbytečných soudních výloh, protože soud mu nařídil opravné prostředky využít, a odvod byl obci prominut. Ale pojďme na začátek.
  Nejprve byl potřeba nějak odhlasovat na zastupitelstvu odvod peněz, které se rozhodl bez jakékoliv opory v zákoně následně vymáhat na starostce Pecinové – o možnosti využít opravné prostředky zastupitele neinformoval, ačkoliv sám na to byl finančním úřadem upozorněn. V té době už studující na „právnické fakultě“ v Bratislavě si lámal zákony do svých představ  Nezískal pro to potřebný počet hlasů, takže se řevem přerušil jednání a asi na 20 minut bez vysvětlení, nebo nějaké omluvy, zmizel (asi listoval v jednacím řádu jak provést revokaci neschváleného bodu) ! Po návratu vyvolal jeho praktikám nakloněné zastupitele na separé jednání , které proběhlo v kuchyňce na obecním úřadě, tedy mimo zasedací síň! – že by opět porušení zákona, Jirko?! Tam už to prošlo, a „hlasy z kuchyně“ následně v zasedací síni Jirkovi splnily jeho cíl. Zeptejte se, občané, tehdejších aktivních účastníků z kuchyňky, např. paní Moravcové, pana Dohnala st. , či pana Mifky, jestli to bylo v pořádku? Výsledek celý týhle komedie byl prohranej soud!!! Vinu na tom nenese jen Havlíček, ale i ta skupinka “moudrých“ z kuchyňky. Na samotném průběhu soudního líčení mne mrzí jediná věc. Že se nikdo z pánů a dáma hlasující v kuchyňce OU neúčastnil soudního líčení, nepodpořil Havlíčka a nebyl u jím slibovaného vítězství. Naštěstí pro Havlíčka ho v tom nechali vymáchat samotnýho, a tak nemohli být svědky toho, jak se jejich šéf Havlíček doslova ztrapnil, neb rétoricky vybouchl, nebojím se prohlásit, že doslova celý soud problekotal. Na jeho obranu musím říci, že neblekotal sám, blekotal tam i jeho právní zástupce, až mě jich paradoxně bylo líto Hlavy měli hoši skloněný, neb jejich neznalost a nevědomost a pokusy o argumentaci byly skutečně doslova tragický, a tak se tam dokonce rozesmála i soudní zapisovatelka. Havlíčkova rétorická neschopnost je zajímavá ještě z jednoho úhlu pohledu. Jirka Havlíček nám totiž v jednom vydání“ Havlíčkova“ Domova sdělil, že úspěšně zakončil studium na jakési „právnické“ univerzitě na Slovensku. Proč do soudního sporu nenaskočil jako právník a bojovník za svou pravdu, nevím, dost by se totiž ušetřilo. Soud by sice stejně prohrál, ale ušetřilo by se za právníka někde z Brna, neb jsem přesvědčen, že Havlíček by obec zastupoval zdarma Ale jednu věc vím. Každý skutečný právník, kterého jsem kdy slyšel mluvit, tak mluvit uměl! 
  Obdobnou ostudu a neschopnost zvládnout mateřský jazyk při rozhovoru a bez chyb, předvedl při pokusu nechat se zvolit do senátu v roce 2014. Zde je odkaz https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gE2l5OauON0 - případně www.televizevysocina.cz/archiv-poradu/2014/volby-2014/item/749-volby-2014-kandidati-do-senatu-1-cast
  Shlédnutí skutečně doporučuju!!! Kandidát Havlíček neví ani to, kde Senát sídlí, jaká je jeho zákonodárná moc, apod. Buďme za něj rádi , že nebyl zvolen. Patrně by ani netrefil do práce a nevěděl, co v ní dělat
  Na právníka docela unikát. A přesně tak jako na Tv vysočina to probíhalo i v Brodě u soudu. Jenom tak mimochodem: obec tahle Havlíčkova legrace stála odhadem 50 000,-Kč. (přesto i tomto roce si nejspíš zasloužil každoroční tučnou odměnu. Což takhle nějaká sebereflexe Havlíčka a jeho tehdejších odpovědných zastupitelů za to, že vlastní blbostí a mstivostí A NAPROSTOU NEOCHOTOU NASLOUCHAT ARGUMENTŮM způsobili obci škodu A VESELE PORUŠOVALI ZÁKONY?) Pojďme dál. Vynechám potřebnost studia na Slovensku, vždyť to mohl Havlíček klidně sfouknout na Plzeňské fakultě. Bylo by to podstatně blíž. Ono je totiž také velmi zajímavé, že v téže době, když „studoval“ na Slovensku, musel finanční výbor městyse Krucemburk řešit Havlíčkoyi cestovní příkazy za osobní vozidlo ve výši až 8000,-Kč za měsíc! Náhoda! Stejnou se jeví i informace z obecních kuloárů, která praví, že když se na obci měnily radiátory, tak ta samá firma druhý den měnila radiátory i u pana starosty. Samozřejmě opět to mohla být jenom náhoda, a vše mohlo být řádně zaplaceno, ale to už je na zvážení každého občana, zda tomu bude či nebude věřit.
  Velmi zajímavý je Havlíčkův dvojí pohled, a vlastně i některých současných zastupitelů, kteří se v roce 2007 účastnili oné slavné kuchyňské komedie: Havlíček TEHDY razil tezi, že starosta je odpovědný za veškeré dění v obci. Ptám se tedy Havlíčka a „jeho“ zastupitelů: U ŠKOD ZPŮSOBENÝCH Havlíčkem TO NEPLATÍ!? . Kdo zaplatí odvod ve výši 450 000,-Kč za zpackanou dotaci na Starém Ransku? Kdo zaplatí za soudní spor ohledně zametacího vozu, kde taky došlo patrně liknavostí, neschopností odpovědných zastupitelů, k faktickému poškození obce? - Celkem až 342 000,-Kč !!! Dle Havlíčkovy rétoriky by to měl být on sám. Ideálně, kdyby mu v tom pomohli ti, co ty průsery pomohli zrealizovat…. U zametacího vozu se na chvilku zastavím. Jsem v této kauze totiž zainteresován. Někdo poslal na SFŽP dopis, kde upozorňoval na nedodržení zákonných lhůt v rámci výběrového řízení. No a ten ubožák to podepsal mým jménem. Už jednou jsem Havlíčkovi sdělil, že se vždy a všude celý svůj dospěly život podepisuju jménem i příjmením. Podpis na udání byl absolutně nepodobný tomu mému a především bylo uvedeno jenom příjmení. Přitom stačilo, aby se autor udání podíval např. na smlouvy, které jsem s městysem podepsal, např. pro odvoz odpadu. Prostě chtělo to trochu víc přemýšlet . O tom, že autor dopisu byl buď Havlíček, případně nějakej jeho agilní mladej poskok, jsem zcela přesvědčen. Sice to nedokážu, a ani to nebudu dělat, protože to podstatné je jinde : informace v dopise uvedené mohl znát jen Havlíček, nebo jím informovaní jeho příznivci. A HAVLÍČEK I TUTO DOTACI ZPACKAL!!! . Přesto jsme se od něho prostřednictvím časopisu Domov neustále dozvídali, jak je v získávání dotací úspěšný . Jestli jsou výsledkem jeho dotačních úspěchů vratky za skoro 800 000,-Kč, pak já osobně to za úspěch nepovažuju, naopak je to bytelný průšvih! Ještě jedno srovnání: okolní obce ve stejné době získávaly stejné dotace, navíc většinou podstatně dříve,NEŽ HAVLÍČKEM VEDENÝ KRUCEMBURK, ale, a to je ten zásadní rozdíl – ŽÁDNÉ PENÍZE Z DŮVODU NESCHOPNOSTI STAROSTY NEMUSÍ VRACET, Víme Havlíčku?! 

  Havlíčkovy odměny
  Na obci pobyl 8 let, pokud byla každý rok odměna ve výši 3 násobku měsíčního platu, tak při cca 40 000,-Kč to za osm let dělá 960 000,-Kč Jedná se o hrubý odhad, a možná to bylo jenom 500 000,-Kč ale bylo by myslím fér, aby Havlíček zveřejnil, kolik si za osm let nechal na odměnách přesně vyplatit! Třeba to bylo ještě míň, prostě sdělit občanům pravdu, ať je jasno. Osobně předpokládám, že pokud by se dostal zpět na pozici starosty, bude v této praxi pokračovat. Dodržel by tím rozhodně jedno ze svých nových volebních hesel, tedy předvídatelnost. Nebudu se prohrabávat zápisy ze zastupitelstva a počítat to přesně, to ponechám na Jirkovi, případně na některém jeho poskokovi. PS. Dokonce na zastupitelstvu proběhl pokus navrhnout mu čtyřnásobek měsíční odměny, ale to se už zdálo dost i těm jeho melody boys
  Nákup zlata
  Můj nejoblíbenější Havlíčkův počin. Když nastoupil na obec v roce 2006, neustále na předchozí zastupitelstvo, respektive mou matku, útočil. Vše, co zastupitelstvo pod jejím vedením udělalo, bylo podle něj špatně. Zpochybňoval ekonomickou výhodnost toho či onoho kroku, rozporoval uzavřené smlouvy, apod. Používal tehdy časopis Domov za pomoci rádoby šéfredaktora Dopity a redakční rady k neustálým osobním útokům. Z rubriky „Starosta informuje“ se stala obecní žumpa, kde se za pomoci slovníku cizích slov, krkolomných výrazů leckdy nelogicky seřazených, neustále snažil občany přesvědčit o svém intelektu, vzdělání a svých skvělých záměrech, a jak obec vytahuje z nicoty na světlo. Toto vše s železnou pravidelností občanům vykládal člověk, který byl předseda správní rady Bohemia et Moravia, společnosti, jejíž kauza nákupu 5 tun zlata a následný pokus o podvod skončil u soudu. Havlíček byl s panem Šromem ve Vatikánu kde se podepsala smlouva na nákup 5 tun zlata, která byla prý psána ručně a francouzsky.    Situaci asi zachránila právě ta francouzština. Je to melodický jazyk , tudíž nebyl důvod čuchat podvod, i když francouzsky neuměl ani jeden Zde je pár vět ze soudního líčení: Korunu všemu nasadil svědek Jiří Havlíček (ten je náš, žádná shoda jmen). V Bohemia et Moravia fungoval jako předseda správní rady. Tento bývalý lidovecký poslanec a poradce předsedy senátu Petra Pitharta vyrazil všem lidem v soudní síni dech, když popisoval, jak údajně v Římě se záhadným zahraničním partnerem jednali. Popsat tyto lidi už dnes nedokáže, protože jak tvrdí, jednali večer v hotelu a už byla tma. Navíc jim prý moc nerozuměli, tlumočila jim prý nějaká mladá, nezkušená slečna. Před touto schůzkou si prý se zahraničním subjektem pouze faxovali na nejrůznější čísla do Belgie. Na dotaz soudkyně, jestli jim to nebylo divné a podezřelé, řekl, že ne   více na webu radiožurnálu redaktor Martin Knitl
  Společnost navíc žádala o státní dotaci. Právě kvůli ní nakonec celý případ skončil u soudu, a to jako pokus o dvacetimilionový podvod. V žádosti totiž představitelé společnosti uvedli, že mají i jiné finanční zdroje, a to od zahraničního subjektu. Tím měl být mimořádný zmocněnec velvyslance Ruska, Gruzie, Běloruska a afrických států. Peníze měli získat prodejem pěti tun zlata. Padesát procent by pak údajně tento subjekt věnoval obecně prospěšné společnosti. Když se soudkyně ptala, proč si to zahraniční partner neprodal sám, společník pana Havlíčka z firmy Bohemia at Moravia, obviněný pan Šrom, pokrčil rameny a říkal: "Na to se ptejte toho subjektu. Tipuju že v Africe se ještě dneska řehtaji když si na tento obchod vzpomenou
  V žádosti o dotaci však byly uvedeny nepravdivé údaje. Jednak nadhodnotili výši vlastních peněz, kterými se měla společnost na projektu domova podílet, a podobně nadhodnotil i počet zaměstnanců společnosti. Šrom se hájí, že to nebyl podvod. »Peníze jsme měli zajištěné od zahraniční firmy. A co se týká počtu zaměstnanců, počítali jsme s tím, že po rozeběhnutí projektu do společnosti přejdou její zaměstnanci pod naši společnost. Na to byla smlouva, soud ji však nechtěl vidět,« řekl Šrom.
  V září 2000 pak žádost o dotaci podepsal předseda správní rady společnosti Jiří Havlíček, který mohl na rozdíl od Šroma navenek za společnost jednat, a odnesl ji na ministerstvo. Jiří Havlíček posléze před soudem vypověděl, že věděl o tom, že v žádosti nebyly správné údaje!, přesto nebyl odsouzen. Naopak. (Tomu se velmi podivil i Cyril Svoboda na svých stránkách, bývalý člen legislativní rady vlády) Soudy včetně toho Nejvyššího v rozsudku uváděly formulaci, že »Šrom tuto žádost nechal Havlíčkem podepsat«. Přitom to nebylo z výpovědi Havlíčka zřejmé. » konec citací Co dodat? Sice se Šromem v podstatě ničemu nerozuměli, ale přesto smlouvu na 5 tun zlata podškrtli.CHA CHA CHA Ta touha dělat dobro bylo prostě moc silná
  Dotace, dluhy a jiné kostry v obecní skříni
  Poté, co Havlíček prohrál ve volbách 2014, byť předpokládám napínal své síly co to šlo, musel předat úřad novému starostovi. Perličkou je, že mu předal počítač ve kterém byla komplet smazána veškerá data - emaily apod. Toto se ale jeví jako drobnost tváří v tvář tomu, co vyplouvalo po celé čtyřleté bezhavlíčkovské období. Ona již zmiňovaná bioplynka (1 200 000,-Kč ), nyní přibylo vrácení části dotace na akci obecní úřad na Starém Ransku 450 000,-Kč, zpackaná žádost o dotaci na zametací vůz 342 000,-Kč, kde hrozí opět vratek. Prohraný soudní spor hrubý odhad 50 000,-kč,studie Bílé pole 140 000,-Kč. K tomu je třeba uvést v rámci objektivity, že dlouhodobé úvěry vykázané v rozvaze sestavené k 31.12.2013, jsou ve výši 19 270 452,-Kč. Toto zdědil Ota Kohout po Havlíčkovi.
  Jestli byl Havlíček v roce 2006, když nastoupil, stále ještě na pomyslném startu, zatímco ostatní starostové už ve čtvrtině trati závodu(Domov 2/2006), poté co zdědil po předchozím vedení obce „ astronomický dluh“ ve výši cca 4 500 000,-Kč, zajímalo by mne , kde stál Ota Kohout viděno Havlíčkovou optikou poté , co dostal od Havlíčka cca dvacetimilionovou 20 000 000,-Kč sekeru A za toto všechno Havlíčkovi zastupitelstvo schvalovalo 3 násobky měsíčních odměn? A to jako fakt jako jo??? Hmmmmm. Slušnej výkon
  Je toho mnoho, co by šlo o Havlíčkovi napsat, ale i tak si myslím, že to stačí. Nedělám si iluze, že ti, kteří jsou „Havlíčkovými zastupiteli“, může něco přimět, aby svůj přístup zrevidovali. Je třeba si uvědomit, že jsou to stále stejní lidé.
  Pokud se Havlíček dostane do zastupitelstva přes další tři spřátelené kandidátky, bude dělat vše pro to, aby se znovu stal starostou. A bude následovat další mediální masáž, ve které bude Havlíček špinit vše, co Ota Kohout udělal, litovat se, že byl vystaven negativní, vulgární a sprosté kampani. Zapomene na vlastní chyby, které, jen tak mimochodem, nemají v historii obce obdoby, a které by měly skončit u soudu a následně by škody způsobené obci měla zaplatit zodpovědná osoba, tedy Havlíček??? Předpokládám že Havlíček s tímto plně souhlasí.
  Poslední vyjádření je k jednotlivým kandidátkám. Bylo by fér, aby lidé věděli, že např. Ženy Krucemburku jsou čistě prohavlíčkovská skupina. Na tom není absolutně nic špatného, je to jejich plné právo, ale měli by to vědět nejen občané, ale především jednotlivé kandidátky, protože patrně lež o skutečném směřování skupiny byla v tomto případě důvodem odstoupení dvou účastnic. To samé se týká strany Nová volba. Je tam spousta lidí kterým bych hlas klidně dal. Jenže Dohnal ml. je Havlíčkovec až na půdu. Jeho kandidatura je horší o ten prostý fakt, že i on se podílel na vratku 450 000,-Kč z obecní kasy – viz. informace za zastupitelstva: „ Hovoří JUDr. Málek:
  Vrácení části dotace z důvodů:
  1. L.Dohnal, syn zástupce vítězné firmy J. Dohnala, byl zároveň člen hodnotící komise.
  2. Vítězná firma J. Dohnala neuvedla reference, které byly požadovány ve výběrovém řízení. „ Kandidát L. Dohnal je podle mne osoba, která dobrému jménu jinak celkem slušný kandidátky rozhodně nemůže pomoci. Ale to je na zvážení případných voličů a samotných kandidátů, jestli chtějí být na kandidátce s někým, kdo obec prokazatelně pomohl poškodit.
  Obě výše zmiňované kandidátky – respektive někteří kandidáti na nich – mají právo podpořit Havlíčka, ale trapný je, pokud se mezi lidi pouští Informace o opaku, tedy že Nová volba a Ženy Krucemburku půjdou proti Havlíčkovi. Toto naznačují některé zaručené kuloární informace.
  Závěrem přidám drobnou glosu. Každý, kdo dá hlas Havlíčkovi, se zároveň volbou takové osoby ztotožňuje s jeho způsoby. Je mi jasný, že vše, co jsem napsal, se mnoha lidem líbit nebude, ale s tím nic nenadělám a je mi to v podstatě i jedno…
  Nyní si dovolím nechat Havlíčkovi malý vzkaz. Nešetřil jsem ho, uznávám, ale předpokládám, že v něm zvítězí oddaný křesťaň , a bude následovat tato slova:
  Řekne - li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí 1. list Janův
  Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není - li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. - list Janův

  3.10.2018 V Hluboké u Krucemburku Pecina Aleš

 2. Zdeněk Holomek:
  15.04.2018 22:01:18

  Prosím o pomoc
  V neděli v podvečer nám uletěl ve Ždírci nad Doubravou papoušek Alexandr malý zelené barvy, slyší na jméno Riky. Pravděpodobně bude v okolí Ždírce nad Doubravou. Přiletí na na ruku ale nenechá se chytit do ruky. Prosím o info kdyby ho někdo viděl. Odměna za nalezení jistá. Tel. 739 034 072

 3. travnicek:
  14.12.2017 09:40:06

  Dobrý den,
  rozpis plesů píšeme pouze do našich novin, které vyjdou před vánoci.
  Do kalendáře akcí na webu umísťujeme plesy, až když nám pořadatelé pošlou jejich plakátek.
  Program plesů na Sokolovně v Krucemburku najdete na http://www.sokolkrucemburk.cz/news/plesova-sezona-na-sokolovne-2018/

 4. Tomáš:
  13.12.2017 17:16:40

  Dobrý den, je zde někde na stránkách vyvěšen aktuální rozpis plesů tady v okolí pro rok 2017/2018? Bývalo to tady. Díky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.