Městys Krucemburk
-

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Městys Krucemburk

2. Důvod a způsob založení
Městys Krucemburk je základní územně samosprávný celek v souladu s §1 a §2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

3. Organizační struktura

  • Starosta městyse Mgr. Otto Kohout - zodpovídá za plnění práce úřadu městyse v souladu s platnou legislativou.
  • Místostarosta městyse Dagmar Sobotková - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.
  • Finance (hospodaření městyse) - Radka Rudolfová.
  • Poplatky (včetně místních poplatků) - Ludmila Soukupová.
  • Matrika a evidence obyvatel - Ivana Křesťanová 
  • Lesy městyse - Jaromír Mifka (včetně žádostí o povolování kácení stromů).

4. Kontaktní spojení
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Kód obce ČSÚ: 568945 - ÚIR-ADR
elektronická podatelna: info@krucemburk.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Kód obce ČSÚ: 568945 - ÚIR-ADR

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Kód obce ČSÚ: 568945 - ÚIR-ADR

4.3 Úřední hodiny
pondělí   8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00 (úřední den)
úterý        8.00 - 11.30, 12.15 - 14.00
středa    8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00 (úřední den)
čtvrtek     8.00 - 11.30, 12.15 - 14.00
pátek      8.00 - 11.30, 12.15 - 13.00

4.4 Telefonní čísla
starosta: starosta@krucemburk.cz
telefon 797979143
místostarosta: mistostarosta@krucemburk.cz
telefon 606600841
účetní: uctarna@krucemburk.cz
telefon 569698711
matrika, evidence obyvatel: matrika@krucemburk.cz
telefon 569698710
poplatky, stočné: poplatky@krucemburk.cz
telefon 569697320

4.5 Adresa internetové stránky
www.krucemburk.cz

4.6 Adresa e-podatelny
elektronická podatelna: info@krucemburk.cz
e-podatelna na www.krucemburk.cz

4.7 Další elektronické adresy
starosta: starosta@krucemburk.cz
místostarosta: mistostarosta@krucemburk.cz
účetní: uctarna@krucemburk.cz
matrika, evidence obyvatel: matrika@krucemburk.cz
poplatky, stočné: poplatky@krucemburk.cz
informační centrum: ic@krucemburk.cz
správce webu: webmaster@krucemburk.cz
zpravodaj "Domov": redakce@krucemburk.cz

5. Případné platby lze poukázat
ČS a.s., pobočka Ždírec nad Doubravou, č. účtu 1125171369/0800

6. IČ
00267716 

7. DIČ
CZ00267716

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Seznam právních předpisů městyse Krucemburk

14.2 Právní předpisy městyse Krucemburk

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence 

17. Výroční zprávy

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.