Městys Krucemburk
-

Spolek přátel Krucemburku

Spolek byl založen v roce 1993. Základní cíle: přibližovat místníkulturní a historické tradice a památky občanům Krucemburku i jeho návštěvníkům, vyvíjet všestrannou osvětovou a kulturní činnost ve vztahu k regionu a přispívat k obnově kulturních památek obce.

 

Základní činnost

Základní činností spolku je zachování a obnovování původních historických tradic , hraní loutkového divadla, ochotnického divadla, besedy apod., seznamování občanů s historií, pořádaní zájezdů za poznáním kulturních památek, pořádání výstav obrazů malířů Vysočiny, výstav ručních prací a pod.

Z popudu spolku požádala obec o vrácení původního historického názvu „Krucemburk„ .Na základě výnosu Ministerstva vnitra z roku 1949 se měly obcím, které za okupace dostaly německý název, vracet původní názvy české. Toto nebyl případ Krucemburku, o kterém (Kreuzberk ) je první dochovaná písemná zmínka z roku 1241. Název dostal od svého nájemce, který pocházel z Kreuzburgu v Duryňsku a podle svého rodiště pojmenoval obec, ve které žil Původní název se během staletí vyvíjel, počešťoval ( Krucenburk), dnešní podobu dostal v roce 1850. Po válce se však tento název zdál určité skupině (menšině) občanů příliš „německý„, a tak obec dostala proti vůli většiny v ní žijících obyvatel název „Křížová". V roce 1993 skončilo mezidobí této změny a ministerstvo vnitra povolilo na základě výsledků referenda občanům užívat původní název. Z iniciativy spolku byly rovněž pojmenovány ulice obce a zažádáno o vrácení statutu města (městečkem byl Krucemburk od roku 1385).

 

Fond Vysočiny