Městys Krucemburk
-

Sběrný dvůr

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK

 

ulice Koželužská (areál ČOV Krucemburk)
GPS: 49°41'10.349"N 15°50'56.026"E

 

kontaktní osoby:
Pavel Klimeš,  vedoucí SD - mobil 771 122 398, 721 083 380

Dagmar Sobotková, místostarosta - mobil 606 600 841

pracovní doba:
po dobu letního času

  • Pondělí 14 – 16 hodin
  • Středa   14 – 16 hodin
  • Pátek    14 – 16  hodin
  • Sobota 9 – 11 hodin

po dobu zimního času

  • Sobota 9 – 11 hodin

Občané s trvalým pobytem v obci mohou na sběrném dvoře odkládat zdarma následující odpady: papír, sklo, plasty, textil, dřevo, kovy, biologický odpad, směsný komunální odpad, tříděnou stavební suť do 2t na č.p. a trvalý pobyt, objemný odpad, jedlý olej, elektronické zařízení, baterie, akumulátory, zářivky, barvy, vyjetý olej, olejové filtry atd.

Dřevo- nábytek se přijímá pouze rozbitý, rozložený!

Za úplatu je možné odkládat následující odpady: lepenka, eternit a materiály obsahující azbest.

Hlína se na sběrném dvoře neukládá.

Občané z  okolních obcí (Vojnův Městec, Radostín, Karlov, Světnov, Škrdlovice, Oudoleň, Sobíňov) mohou ukládat odpad za úplatu. Objemný odpad nevybíráme.

Vybudování Sběrného dvoru Krucemburk bylo spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí.

CENÍK SBĚRNÉHO DVORA

 

 

 

Městys Krucemburk je zapojen do kolektivních systémů třídění odpadu:


 

Dotace 2016 z Fondu ASEKOL

Na sběrném dvoře v Krucemburku jsou z důvodu zabezpečení proti vykrádání a vniknutí instalovány 4 kamery VIVOTEK IB 8369, které budou monitorovat bránu sběrného dvora, prostor (kóje) určený pro uskladnění elektra, dále pak okolí sběrného dvora a příjezdovou komunikaci. Záznam je nahráván a ukládán na HDD do serveru WD 3 TB HDD PURPLE. V nepřítomnosti obsluhy (mimo otvírací dobu SD) dochází k odkládání vysloužilého elektra v okolí sběrného dvora. Elektro, se poté musí převážet do kójí a někdy se také stává, že je elektrický spotřebič neúplný.

Cílem tohoto projektu je zlepšení zabezpečení Sběrného dvora Krucemburk proti vniknutí a proti vykrádání. Dále pak minimalizování odkládání vysloužilého elektra v okolí sběrného dvora a zlepšení kompletnosti předaných elektrických spotřebičů, čímž by také mělo dojít ke zvýšení míry zpětného odběru elektrozařízení.

Projekt byl spolufinancování z Fondu ASEKOL, výše dotace 39.879,- Kč a celkové náklady akce činili 64.321,- Kč.

Fond Vysočiny