Městys Krucemburk
-

Obecní samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse je složeno z 15 členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti městyse.

Členové ZM: Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Roman Brychnáč, Jaroslav Dohnal, Lukáš Dohnal, Mgr. Jiří Havlíček, Zbyněk Holas, Ing. Jiří Kasal, Ing. Jiří Kohl, Roman Kopecký, Miloslav Losenický, Patrik Otradovský, Ing. Luboš Pleskač,  Martin Strašil, Miroslav Zvolánek.

Orgány zastupitelstva městyse (iniciativní a kontrolní)

Finanční výbor: Jiří Kohl (předseda), Jan Valecký,Hudec Vojtěch, Janda Filip,Jaroslav Dohnal

Kontrolní výbor: Brychnáč Roman (předseda), Michal Votava, Ing. Dagmar Břeňová, Karel Losenický, Pejchl Vlastimil

Rada

Rada městyse je výkonným orgánem městyse v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu městyse.

Členové RM: Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Lukáš Dohnal, Ing. Jiří Kasal, Roman Kopecký

Starosta

Starosta Mgr. Otto Kohout zastupuje městys navenek, stojí v čele úřadu městyse a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu městyse.

Místostarosta

Místostarosta Dagmar Sobotková zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.

Orgány rady městyse (iniciativní, poradní)

Komise životního prostředí
Jaromír Mifka - předseda, Jan Moravec, Petr Coufal

Povodňová komise, Krizový štáb
Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Lukáš Dohnal, Ing. Jiří Kasal, Roman KopeckýFond Vysočiny