Městys Krucemburk
-

Spolek zahrádkářů Krucemburk

 

e-mail: spolzahr.kr@seznam.cz

Spolek zahrádkářů Krucemburk je dobrovolné sdružení občanů se zájmem o zahrádkářskou činnost.Jeho cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti v drsnější oblasti českomoravské vysočiny. 

  1. Organizace besed s výměnou zkušenosti případně i výpěstků ze zahrádkářské činnosti.
  2. Pořádání výstav k seznámení širší veřejnosti se svojí činnosti
  3. Pořádání zájezdů a exkurzí se zaměřením na zahrádkářskou činnost a tvorbu životního prostředí.
  4. Pomoc při zajišťování výpěstků a hnojiv pro své členy.
  5. Pomoc při zpracování ovoce.

Minimálně 1x za dva roky jsou pořádány tradiční výstavy v prostorách Úřadu městyse Krucemburk.  Podzimní výstavy jsou zaměřeny na květy podzimu, zejména jiřiny. Obvyklý termín výstav je polovina srpna a výstavy budou probíhat v lichých letech. O přesném termínu výstav a jiných akcích informujeme na nástěnce Spolku zahrádkářů před prodejnou Jednoty  a na internetových stránkách Úřadu  městyse Krucemburk, kde je možné ve fotogalerii zhlédnout i foto z našich výstav.

O připravovaných akcích informujeme na stránkách městyse Krucemburk.

Naše akce

 

 

 

Rok 2023

6. května zájezd Praha Botanická zahrada a Pražský hrad

19. a 20. srpna  Tradiční výstava květin 

 

Rok 2022

14.května zájezd do Průhonic prohlídka parku s průvodcem a dendrologické zahrady

 

Rok 2021               

 

 Výstava květin

budova úřadu městyse Krucemburk

Rok 2020     

Naplánovali jsme si na květen zájezd do Průhonic  a v červenci festival česneku Buchlovice.  Z důvodu epidemie odloženo. Neuskuteční se ani tradiční adventní posezení.

Přejeme všem členům a příznivcům pohodové prožití svátků vánočních. Hodně štěstí a hlavně pevné zdraví do roku 2021, kde se snad opět setkáme v lepších časech na našich odložených zájezdech. Doufáme, že se nám podaří v srpnu 2021 uspořádat naší tradiční výstavu.

 

Srpen 2019

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

10. 8.2019              

Zájezd Žírovnice výstava květin a Jindřichův Hradec  

12.5.2018   

Zájezd Lednice- Valtice  

19.-20.8.2017

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

5.8.2017

Zájezd do Kroměříže Kroměříž

20.8.2016               

Zájezd výstava Flóra Olomouc, Svatý Kopeček  

14.5.2016               

Zájezd školky a prohlídka města Litomyšl s průvodcem,Nové hrady

 

 

15.-16.8.2015

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
17.5.2014 Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice České Budějovice
31.8.2013 Zájezd na Zahrádkářský veletrh do Tullnu v Rakousku Tulln - Rakousko
17.-18.8.2013 Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
5.5.2012 Zájezd - Boskovice, Doubravice n.S., zámek Rájec-Jestřebí, Borotín  
21.4.2012 Beseda - Pěstování Jiřin s panem Roudenským budova úřadu městyse Krucemburk
3.-4.9.2011 Výstava květin  
27.8.2011 Zájezd Velké Opatovice, Rájec-Jestřebí  
17.4.2010 Výstava NARCIS 2010 Lysá nad Labem
6.7.2009 Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

 

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.