Městys Krucemburk
-

Spolek zahrádkářů Krucemburk

 

e-mail: spolzahr.kr@seznam.cz

Spolek zahrádkářů Krucemburk je dobrovolné sdružení občanů se zájmem o zahrádkářskou činnost.Jeho cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti v drsnější oblasti českomoravské vysočiny. 

  1. Organizace besed s výměnou zkušenosti případně i výpěstků ze zahrádkářské činnosti.
  2. Pořádání výstav k seznámení širší veřejnosti se svojí činnosti
  3. Pořádání zájezdů a exkurzí se zaměřením na zahrádkářskou činnost a tvorbu životního prostředí.
  4. Pomoc při zajišťování výpěstků a hnojiv pro své členy.
  5. Pomoc při zpracování ovoce.

Minimálně 1x za dva roky jsou pořádány tradiční výstavy v prostorách Úřadu městyse Krucemburk.  Podzimní výstavy jsou zaměřeny na květy podzimu, zejména jiřiny. Obvyklý termín výstav je polovina srpna a výstavy budou probíhat v lichých letech. O přesném termínu výstav a jiných akcích informujeme na nástěnce Spolku zahrádkářů před prodejnou Jednoty  a na internetových stránkách Úřadu  městyse Krucemburk, kde je možné ve fotogalerii zhlédnout i foto z našich výstav.

O připravovaných akcích informujeme na stránkách městyse Krucemburk.

Naše akce

 

 

 

 

Rok 2024

4. května zájezd kroměříž

 

Rok 2023

6. května zájezd Praha Botanická zahrada a Pražský hrad

19. a 20. srpna  Tradiční výstava květin 

 

Rok 2022

14.května zájezd do Průhonic prohlídka parku s průvodcem a dendrologické zahrady

 

Rok 2021               

 

 Výstava květin

budova úřadu městyse Krucemburk

Rok 2020     

Naplánovali jsme si na květen zájezd do Průhonic  a v červenci festival česneku Buchlovice.  Z důvodu epidemie odloženo. Neuskuteční se ani tradiční adventní posezení.

Přejeme všem členům a příznivcům pohodové prožití svátků vánočních. Hodně štěstí a hlavně pevné zdraví do roku 2021, kde se snad opět setkáme v lepších časech na našich odložených zájezdech. Doufáme, že se nám podaří v srpnu 2021 uspořádat naší tradiční výstavu.

 

Srpen 2019

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

10. 8.2019              

Zájezd Žírovnice výstava květin a Jindřichův Hradec  

12.5.2018   

Zájezd Lednice- Valtice  

19.-20.8.2017

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

5.8.2017

Zájezd do Kroměříže Kroměříž

20.8.2016               

Zájezd výstava Flóra Olomouc, Svatý Kopeček  

14.5.2016               

Zájezd školky a prohlídka města Litomyšl s průvodcem,Nové hrady

 

 

15.-16.8.2015

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
17.5.2014 Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice České Budějovice
31.8.2013 Zájezd na Zahrádkářský veletrh do Tullnu v Rakousku Tulln - Rakousko
17.-18.8.2013 Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
5.5.2012 Zájezd - Boskovice, Doubravice n.S., zámek Rájec-Jestřebí, Borotín  
21.4.2012 Beseda - Pěstování Jiřin s panem Roudenským budova úřadu městyse Krucemburk
3.-4.9.2011 Výstava květin  
27.8.2011 Zájezd Velké Opatovice, Rájec-Jestřebí  
17.4.2010 Výstava NARCIS 2010 Lysá nad Labem
6.7.2009 Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

 

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny