Městys Krucemburk
-

Základní informace o obci

Místní části: Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká
Počet obyvatel: 1589 (k 1.1.2020)
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká
Nadmořská výška(cca):

540.31 – 674.4 m.n.m

Rozloha:

2916 ha

IČ: 00267716
DIČ: CZ00267716
Datová schránka: 4swbdbk
Bankovní spojení: 1125171369/0800
266075069/0300

 

V obci naleznete:

  • Základní školu
  • Mateřskou školu
  • Základní uměleckou školu
  • Zdravotní středisko
  • Dům s pečovatelskou službou
  • Českou poštu

Městys Krucemburk je členem:

  • Svazku obcí Podoubraví
  • Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi
  • Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
Fond Vysočiny