Městys Krucemburk
-

Vzdělávání, organizace, spolky

V Krucemburku působí několik vzdělávacích organizací.

Předškolní vzdělávání probíhá v naší mateřské škole s celkovou kapacitou 75 dětí. Vzdělávání školáků našich i přespolních je zajištěno v základní škole s kapacitou 250 žáků. Pobočka základní umělecké školy Chotěboř, která je umístěna do budovy naší základní školy, rozvíjí žáky ve směru hudebním a výtvarném.

Na území Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké působí mnoho aktivních spolků a sdružení, které zajišťují sportovní, kulturní a zájmovou činnost.

 

Fond Vysočiny