Městys Krucemburk
-

Technika a zařízení v majetku městyse Krucemburk

Městys Krucemburk disponuje technikou a zařízením pro vlastní potřebu. Po dohodě s místostarostou městyse lze tuto techniku využít pro potřeby občanů a firem.

Seznam obecní techniky:

  • Zametací vůz MIC 34 -strojní čištění komunikací a ostatních ploch
  • Traktor NEW HOLLAND T5050 - dovoz, přibližování dřeva
  • Čelní nakladače Quicke Q45
  • Štěpkovač LINDANA TP160 - štěpkování
  • Traktor NEW HOLLAND T3030 - dovoz
  • Výsuvný žebřík

Obecní technika (lesní technika) byla pořízena za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova v letech 2010- 2013 a ze Státního fondu životního prostředí v roce 2014.

Ceník služeb - stroje

stroj účtovaná
jednotka
občané
Krucemburku
(bez DPH)
ostatní
(bez DPH)
DPH
[%]
Malý traktor-NEW HOLLAND T3030 1 Mh 300,00 Kč 450,00 Kč 21
Velký traktor-NEW HOLLAND T5050 1 Mh 400,00 Kč 600,00 Kč 21
Štěpkování-NEW HOLLAND T5050 1 Mh 600,00 Kč 1 000,00 Kč 21
Přibližování dřeva-NEW HOLLAND T5050 1 Mh 400,00 Kč 600,00 Kč 21
Zametací vůz - MIC 34 1 Mh 350,00 Kč 700,00 Kč 21
Žebřík - výsuvný 1 den 100,00 Kč 200,00 Kč 21
Fond Vysočiny