Městys Krucemburk
-

Přijaté dotace

 

Městys Krucemburk obdržel v minulých letech dotace na různé projekty.

Níže v tabulce uvádíme konkrétní seznam. 

LOGO SFŽP

 

 

 

 

Odkazy

Soubory ke stažení

Snížení energetické náročnosti vnějšího pláště objektu ZŠ Krucemburk 2009 - 2012

Zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko

Stavební úpravy autobusové zastávky u Sokolovny

Pořízení sběrných nádob, tašek na tříděný odpad a zpevnění plochy pod kontejnery

Sběrný dvůr Krucemburk

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro městys Krucemburk

Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil pro městys Krucemburk

Snížení energetické náročnosti BD č.p.193, 345 Krucemburk

Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu v Krucemburku

Dotace z programu rozvoje venkova

Oprava cyklostezky Krucemburk- Vojnův Městec

OPRAVA KOMUNIKACE U RYBNÍKA POBOČNÝ V K.Ú. STARÉ RANSKO

Modernizace kuchyně základní školy Krucemburk

Stavební úpravy a vybavení školní dílny

Rekonstrukce a vybavení učebny fyziky a chemie

Modernizace odborných učeben v ZŠ Krucemburk

Fond Vysočiny