Městys Krucemburk
-

Městys Krucemburk

letecký pohled na Krucemburk

Městys Krucemburk a jeho dvě místní části Staré Ransko a Hluboká se nacházejí v Kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. Obec se vrátila na základě výsledků referenda v roce 1993 ke svému původnímu historickému názvu. Ukončila tak mezidobí let 1949–1993, kdy se nazývala Křížová. Tento „česky znějící název“ nebyl v roce 1949 přijat obyvateli jednomyslně, byl obci přidělen, a starousedlíci proto neustále používali původní název Krucemburk. Stejné je to ovšem s lidmi, kteří se narodili v Křížové – budou se cítit „Křížováky“ navždycky.

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1241. Roku 1385 byl Krucemburk povýšen Epíkem z Hrádku na městečko a Epík mu udělil také svůj erb, tři stříbrné vlčí zuby v červeném poli. Tyto symboly používá městys dodnes.

Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká se svými bezmála šestnácti sty obyvateli žije plnohodnotným životem v překrásné přírodě Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška okolní krajiny se pohybuje v rozmezí 540 až 674 metrů. V každém ročním období má Krucemburk co nabídnout. Vedle neposkvrněné přírody a skutečně zdravého ovzduší jsou to hluboké lesy, rekreační rybník zvaný Řeka a k němu přiléhající kemp, rekreační středisko Štíří důl skryté ve stejnojmenném údolí (nazvaném podle zde žijícího chráněného živočicha mloka skvrnitého, kterému starousedlíci odnepaměti říkali „štír“). Cyklotrasy vás dovedou do blízkých i vzdálenějších míst a v sedle kola máte na dosah např. Žďársko, Přibyslavsko, Havlíčkovu Borovou, skanzen Veselý Kopec, celé Podoubraví a další zajímavé a krásné lokality.

Se Starým Ranskem je spjata několik staletí dlouhá historie těžby a železářství na Vysočině. Po skončení těžby byla některá místa zatopena vodou a vznikla zde často navštěvovaná Ranská jezírka, která byla roku 1990 vyhlášena přírodní rezervací. Vedle této přírodní rezervace se na bezmála 700 hektarech rozkládá Národní přírodní rezervace Ransko.

Z Hluboké se postupem času stává chalupářská vesnička, která díky péči majitelů rekreačních domků získává malebný ráz.

Krajina v okolí Krucemburku nadchla při více než měsíčním letním pobytu v roce 1906 tehdy ještě univerzitního profesora Tomáše Garrigua Masaryka a stane se jistě milou i vám. Krucemburk, podle slov světoznámého malíře Mistra Jana Zrzavého „městečko do kopečka“, vám nabídne 15 státem chráněných kulturních památek. Jistě i ona zmiňovaná krásná příroda měla kladný vliv na to, že se do dějin obce zapsali umělci slavných jmen a zanechali tu svá díla: sochaři Jan Štursa a Vincenc Makovský, architekt Josef Gočár, malíř Jan Zrzavý, malíř Jiří Binko a další. Památce Mistra Jana Zrzavého se můžete poklonit u jeho hrobu na katolickém hřbitově. Informace nejen o jeho životě a díle vám nabídne Pamětní síň Jana Zrzavého při Informačním centru Krucemburk v budově obecního úřadu.

V Krucemburku působí mnoho zájmových organizací, jejichž činnost se většinou počítá už na desítky let. Je to Spolek přátel Krucemburku, Společnost Jana Zrzavého, loutkářský divadelní soubor Oblázek, sportovní klub Perun Hluboká, Tělovýchovná jednota Spartak Staré Ransko, Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk, šachisté, filatelisté, myslivci, zahrádkáři, chovatelé, hasiči a další.

Fond Vysočiny