Městys Krucemburk
-

Časopis DOMOV

 

 

Časopis Domov vychází čtyřikrát ročně v nákladu 1000 kusů. 

Uzávěrka pro rok 2024 je stanovena na 12.9.2024 (případné změny termínu vyhrazeny)

Zpravodaj vydává městys Krucemburk. Redakční rada: Otto Kohout, Marta Mísařová, Jiřina Moravcová, Ludmila Soukupová, Jiří Šikl, Dagmar Sobotková, Jiří Zeman. Šéfredaktor Ludmila Soukupová, jazyková korektura Jiří Zeman. Registrační značka MK ČR E 17399. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Grafická úprava, sazba a tisk UNIPRESS Žďár nad Sázavou.

Poskytované příspěvky již nezasíláme zpět ke korekturám.

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA NOVIN  12.9.2024

Kontakt na redakci: redakce@krucemburk.cz

Časopis DOMOV 2/2024 DOMOV č.2/2024 [, 8.2 MB]
Časopis DOMOV 1/2024 domov_01_24_web.pdf [, 6 MB]
Časopis DOMOV 4/2023 DOMOV 4/2023 [, 7.1 MB]
Časopis DOMOV 3/2023 domov_03_23_web.pdf [, 4 MB]
Časopis DOMOV 2/2023 Časopis DOMOV 2/2023 [, 6 MB]
Časopis DOMOV 1/2023 Časopis DOMOV 1/2023 [, 5 MB]
Časopis DOMOV 4/2022 časopis Domov 4/2022 [, 5.9 MB]
Časopis DOMOV 3/2022 Časopis DOMOV 3/2022 [, 5.1 MB]
Časopis DOMOV 2/2022 Časopis DOMOV 2 2022 [, 7.7 MB]
Časopis DOMOV 1/2022 Časopis DOMOV1/2022 [, 4.3 MB]
Časopis DOMOV IV 2021 domov_04_21_web.pdf [, 4.7 MB]
Časopis DOMOV 3 2021 domov_03_21_web.pdf [, 4.3 MB]
Časopis DOMOV 2 2021 Časopis Domov 2/2021 [, 6.3 MB]
Časopis DOMOV 1/2021 ČASOPIS DOMOV 1/2021 [, 3.9 MB]
Časopis DOMOV 4 2020 Časopis Domov 4 2020 [, 2.9 MB]
Časopis DOMOV 3 2020 časpis DOMOV 3 2020 [, 2.6 MB]
Časopis DOMOV 2 2020 časopis DOMOV 2 2020 [, 2.8 MB]
Časopis DOMOV 1 2020 domov_01_20_web.pdf [, 3.2 MB]
Časopis DOMOV 4 2019 časopis DOMOV IV/19 [, 3.2 MB]
Časopis DOMOV 3 2019 Časopis DOMOV III [, 2.7 MB]
Časopis DOMOV 2 2019 DOMOV 2 2019.pdf [, 2.9 MB]
Časopis DOMOV 1 2019 Časopis DOMOV 1 2019 [, 2.6 MB]
Časopis Domov 4/2018 Časopis Domov 4 2018 [, 7 MB]
Časopis Domov 3/2018 domov-2018-3.pdf [, 5.5 MB]
Časopis Domov 2/2018 domov-2018-2.pdf [, 5.1 MB]
Časopis Domov 1/2018 domov-2018-1.pdf [, 5.3 MB]
Časopis Domov 4/2017 domov-2017-4.pdf [, 4.4 MB]
Časopis Domov 3/2017 domov-2017-3.pdf [, 4.1 MB]
Časopis Domov 2/2017 domov-2017-2.pdf [, 3.2 MB]
Časopis Domov 1/2017 domov-2017-1.pdf [, 4 MB]
Časopis Domov 4/2016 domov-2016-4.pdf [, 3.6 MB]
Časopis Domov 3/2016 domov-2016-3.pdf [, 4.5 MB]
Časopis Domov 2/2016 domov-2016-2.pdf [, 2.1 MB]
Časopis Domov 1/2016 domov-2016-01.pdf [, 2.3 MB]
Časopis Domov 4/2015 domov-2015-04.pdf [, 7.8 MB]
Časopis Domov 3/2015 domov-2015-03.pdf [, 3.8 MB]
Časopis Domov 2/2015 domov-2015-02.pdf [, 2.2 MB]
Časopis Domov 1/2015 domov-2015-01.pdf [, 2.7 MB]
Časopis Domov 4/2014 domov-2014-04.pdf [, 2.4 MB]
Časopis Domov 3/2014 domov-2014-03.pdf [, 3 MB]
Časopis Domov 2/2014 domov-2014-02.pdf [, 3.8 MB]
Časopis Domov 1/2014 domov-2014-01.pdf [, 3 MB]
Časopis Domov 4/2013 domov-2013-04.pdf [, 3.4 MB]
Časopis Domov 3/2013 domov-2013-03.pdf [, 3.9 MB]
Časopis Domov 2/2013 domov-2013-02.pdf [, 3.8 MB]
Časopis Domov 1/2013 domov-2013-01.pdf [, 3.8 MB]
Časopis Domov 4/2012 domov-2012-04.pdf [, 3.3 MB]
Časopis Domov 3/2012 domov-2012-03.pdf [, 3.7 MB]
Časopis Domov 2/2012 domov-2012-02.pdf [, 2.8 MB]
Časopis Domov 1/2012 domov-2012-01.pdf [, 2.8 MB]
Časopis Domov 4/2011 domov-2011-04.pdf [, 3.6 MB]
Časopis Domov 3/2011 domov-2011-03.pdf [, 3.9 MB]
Časopis Domov 2/2011 domov-2011-02.pdf [, 3.1 MB]
Časopis Domov 1/2011 domov-2011-01.pdf [, 2.4 MB]
Časopis Domov 4/2010 domov-2010-04.pdf [, 2.3 MB]
Časopis Domov 3/2010 domov-2010-03.pdf [, 3.8 MB]
Časopis Domov 2/2010 domov-2010-02.pdf [, 3 MB]
Časopis Domov 1/2010 domov-2010-01.pdf [, 3.5 MB]
Časopis Domov 4/2009 domov-2009-04.pdf [, 2.2 MB]
Časopis Domov 3/2009 domov-2009-03.pdf [, 2.5 MB]
Časopis Domov 2/2009 domov-2009-02.pdf [, 3.9 MB]
Časopis Domov 1/2009 domov-2009-01.pdf [, 2.9 MB]
Časopis Domov 4/2008 domov-2008-04.pdf [, 2.5 MB]
Časopis Domov 3/2008 domov-2008-03.pdf [, 2.7 MB]
Časopis Domov 2/2008 domov-2008-02.pdf [, 2.9 MB]
Časopis Domov 1/2008 domov-2008-01.pdf [, 2.5 MB]
Časopis Domov 4/2007 domov-2007-04.pdf [, 2.9 MB]
Časopis Domov 3/2007 domov-2007-03.pdf [, 2.5 MB]
Časopis Domov 2/2007 domov-2007-02.pdf [, 2.5 MB]
Časopis Domov 1/2007 domov-2007-01.pdf [, 2.4 MB]
Časopis Domov 4/2006 domov-2006-04.pdf [, 1.7 MB]
Fond Vysočiny