Městys Krucemburk
-

Základní škola Krucemburk

 

Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod vykonává činnost úplné základní školy (1. – 9. ročník), školní družiny a školní jídelny. Všechny součásti školy jsou v jedné budově, rozdělené do několika částí. Kapacita ZŠ je 250 žáků a navštěvují ji nejen žáci z Krucemburku, ale i z blízkého okolí. Škola má 9 kmenových tříd a několik odborných učeben vybavených moderními technologiemi. Pro sportovní vyžití slouží 2 tělocvičny, které jsou využívány jak žáky, tak širokou veřejností. Součástí areálu ZŠ je víceúčelové hřiště a školní zahrada. Školní jídelna nabízí stravování nejenom žákům a zaměstnancům, ale i externím strávníkům. V budově školy má detašované pracoviště ZUŠ Chotěboř a též zde sídlí místní knihovna. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Řeka života.

Našim cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se dobře cítí děti, rodiče i učitelé.

Více informací naleznete na stránkách: www.zskrucemburk.cz

Fond Vysočiny