Městys Krucemburk
-

Společnost Jana Zrzavého, z.s.

Základní cíle

Zpřístupňovat odkaz Jana Zrzavého formou stalé expozice jeho života a díla v Pamětní síni Jana Zrzavého, aktualizovat a udržovat exponáty síně a zajišťovat jejich přístupnost, přispívat k důstojnému udržování jeho hrobu, pořádat výstavy umělců ve vztahu k regionu, podílet se na místních kulturních akcích. Společnost Jana Zrzavého přivítá ve svých řadách zájemce o členství, souhlasící s jejím posláním a přející si tak vyjádřit svou sounáležitost s regionem a jeho tradicí, jakož i svůj vztah k Mistru Janu Zrzavému a zájem o rozvíjení jeho odkazu.

Společnost byla založena v roce 1993.

Kontakt
předseda společnosti: PaedDr. Jitka Měřinská
mobil: 732 947 532
e-mail: jitka.merinska@tiscali.czweb: http://sjz1.webnode.cz/

Soubory ke stažení

Fond Vysočiny