Městys Krucemburk
-

Tenisové kurty Krucemburk

Herní řád oddílu tenisu Krucemburk

 1. Hra je povolena na tenisových dvorcích tehdy, jsou-li způsobilé ke hře.
 2. Hrát mohou:
  1. členové tenisového oddílu
  2. zájemci (hosté), kteří si předem zaplatí hru u správce dvorců
 3. Vstup je povolen pouze v obuvi nepoškozující povrch kurtů.
 4. Hrající jsou po dobu hry zodpovědní za pořádek na dvorcích, jakož i za vypůjčené pomůcky a klíč od hospodářské buňky.
 5. Po ukončení jednotlivých her (při střídání) musí hrající dvorce znovu upravit a zapsat se do herního deníku.
 6. Je-li zájemců o hru více, střídají se vždy po celých hodinách. Přednost ve hře pro věkové kategorie může být stanovena výborem oddílu. Stejně tak tréninková činnost oddílu.
 7. Pokud hrající nikdo nevystřídá, je jejich povinností upravit kurt, pomůcky uložit do hospodářské buňky a zamknout ji a klíče uložit do určené schránky.
 8. Každé poškození pomůcek ke hraní je nutné hlásit správci dvorců.
 9. Je zakázáno jakékoliv znečišťování dvorců a jejich okolí.
 10. Pro dvorce platí zákaz kouření.

K dispozici jsou 2 antukové dvorce. Podmínkou hry tenisu je zachovat herní řád klubu a zaplacení příspěvku. S herním řádem je možné se seznámit v šatně, která je součástí dvorců.

Vstup na tenisové kurty mají pouze členové tenisového klubu, nebo řádně platící hráči.

Výše příspěvku byla stanovena takto:

 • Mládež do 15 let - 100,- Kč za rok na osobu
 • Studenti do  23 let - 150,- Kč za rok na osobu
 • Členové tenisového klubu a sokola - 250,- Kč za rok na osobu
 • Ostatní hráči - 400,- Kč za rok na osobu
 • Týdenní - 200,- Kč za týden na osobu

Poplatky na tenisové kurty se platí u paní Losenické Hany mob. 723 321 777

 

Fond Vysočiny