Městys Krucemburk
-

Vyhlášky, Směrnice, nařízení - platné

17.10.2023OZV - 5/2023 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci platná od 1.1.2024 OZV - 5/2023 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci platná od 1.1.2024 [, 964 kB]
17.10.2023OZV 4/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1.1.2024 OZV 4/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1.1.2024 [, 722 kB]
17.10.2023OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024 OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024 [, 1 MB]
17.10.2023 OZV 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství planá od 1.1.2024 OZV 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství planá od 1.1.2024 [, 1.3 MB]
20.4.2023OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [, 332 kB]
3.2.2022OZV 1/2022 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství [, 1.4 MB]
29.12.2021Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [, 2 MB]
14.3.2021OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu [, 1.5 MB]
2.9.2020Řád veřejného pohřebiště - Evangelický hřbitov Řád veřejného pohřebiště - Evangelický hřbitov [, 5.7 MB]
2.9.2020Řád veřejného pohřebiště - Katolický hřbitov Řád veřejného pohřebiště - Katolický hřbitov [, 5.9 MB]
25.12.2019OZV č.4/2019 O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt [, 296 kB]
25.12.2019OZV č.3/2019 O místním poplatku ze psů [, 1.4 MB]
20.12.2019OZV č.1/2019 O místním poplatku ze vstupného OZV č.1/2019 O místním poplatku ze vstupného [, 274 kB]
22.5.2018Směrnice č. 5/2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [, 1.8 MB]
17.2.2017Nařízení městyse Krucemburk č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nařízení městyse Krucemburk č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce [, 783 kB]
1.4.2013Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu [, 554 kB]
1.1.2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, doplněná Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 [, 521 kB]
10.7.2011Veřejná vyhláška č. 1/2011 oznámení o vydání územního plánu Krucemburk, který je opatřením obecné povahy [, 42.4 kB]
23.6.2011Opatření obecné povahy č. 1/2011 Územní plán Krucemburk [, 50.8 kB]
1.1.2010Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o zrušení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [, 27.7 kB]
16.10.2009Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, Požární řád obce [, 65.5 kB]
24.9.2009Směrnice č. 2/2009 o zrušení „Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk“ [, 30.6 kB]
1.9.2009Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek [, 61 kB]
1.10.2007Nařízení č. 7/2007 o provádění zimní údržby místních komunikací na území Městyse Krucemburk [, 72.7 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 ze dne 25.4.2000, o užívání, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území obcí Krucemburku, Staré Ransko a Hluboká. [, 27.1 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zrušuje OZV č. 2/2000 ze dne 25.4.2000, o vybírání a účtování příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školkách a školních družinách. [, 27.9 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se zrušuje OZV č. 4/99 ze dne 12.4.1999, o opatřeních na likvidaci škodlivých hlodavců. [, 27.3 kB]
20.3.2007Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se zrušuje OZV č. 7/99 ze dne 10.6.1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk “včetně všech jejich dodatků. [, 30.1 kB]
20.3.2007Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/99 ze dne 10.6.1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk “ včetně všech jejich dodatků. [, 30.2 kB]
12.2.2007Postup při kácení dřevin [, 212 kB]
8.10.2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce [, 192 kB]
26.4.2000Směrnice zastupitelstva obce Krucemburk 1/2000 o pravidlech pronájmu obecních bytů [, 207 kB]
Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.