Městys Krucemburk
-

Vyhlášky, Směrnice, nařízení - platné

12.12.2023OZV 8/2023 o regulaci hlučných činností OZV 8/2023 o regulaci hlučných činností platná od 1.1.2024 [, 399 kB]
12.12.2023OZV 7/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV 7/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platné od 1.1.2024 [, 1.8 MB]
12.12.2023Požární řád platný od 1.1.2024 OZV 6/2023 Požární řád platný od 1.1.2024 [, 2.1 MB]
17.10.2023OZV - 5/2023 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci platná od 1.1.2024 OZV - 5/2023 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci platná od 1.1.2024 [, 964 kB]
17.10.2023OZV 4/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1.1.2024 OZV 4/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1.1.2024 [, 722 kB]
17.10.2023OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024 OZV 3/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024 [, 1 MB]
17.10.2023 OZV 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství planá od 1.1.2024 OZV 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství planá od 1.1.2024 [, 1.3 MB]
3.2.2022OZV 1/2022 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství [, 1.4 MB]
2.9.2020Řád veřejného pohřebiště - Evangelický hřbitov Řád veřejného pohřebiště - Evangelický hřbitov [, 5.7 MB]
2.9.2020Řád veřejného pohřebiště - Katolický hřbitov Řád veřejného pohřebiště - Katolický hřbitov [, 5.9 MB]
22.5.2018Směrnice č. 5/2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [, 1.8 MB]
17.2.2017Nařízení městyse Krucemburk č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nařízení městyse Krucemburk č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce [, 783 kB]
10.7.2011Veřejná vyhláška č. 1/2011 oznámení o vydání územního plánu Krucemburk, který je opatřením obecné povahy [, 42.4 kB]
23.6.2011Opatření obecné povahy č. 1/2011 Územní plán Krucemburk [, 50.8 kB]
1.1.2010Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o zrušení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [, 27.7 kB]
24.9.2009Směrnice č. 2/2009 o zrušení „Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk“ [, 30.6 kB]
1.10.2007Nařízení č. 7/2007 o provádění zimní údržby místních komunikací na území Městyse Krucemburk [, 72.7 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 ze dne 25.4.2000, o užívání, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území obcí Krucemburku, Staré Ransko a Hluboká. [, 27.1 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zrušuje OZV č. 2/2000 ze dne 25.4.2000, o vybírání a účtování příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školkách a školních družinách. [, 27.9 kB]
1.7.2007Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se zrušuje OZV č. 4/99 ze dne 12.4.1999, o opatřeních na likvidaci škodlivých hlodavců. [, 27.3 kB]
20.3.2007Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se zrušuje OZV č. 7/99 ze dne 10.6.1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk “včetně všech jejich dodatků. [, 30.1 kB]
20.3.2007Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/99 ze dne 10.6.1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje bydlení na území obce Krucemburk “ včetně všech jejich dodatků. [, 30.2 kB]
12.2.2007Postup při kácení dřevin [, 212 kB]
26.4.2000Směrnice zastupitelstva obce Krucemburk 1/2000 o pravidlech pronájmu obecních bytů [, 207 kB]
Fond Vysočiny