Městys Krucemburk
-

Diskuse

Pravidla diskuse: ....

upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (46)

 1. Aleš Pecina:
  19.09.2022 18:31:42

  Nyní něco málo k volbám roku 2022:
  Nechal bych to být, ale vzhledem k Havlíčkově žalobě nenechám. A také proto, že součástí té žaloby je onen zametací vůz, kdy, jak zmiňuju, někdo poslal udání o nedostatcích na fond a podepsal ho mým jménem. Pisatele jsem tehdy nazval ubožákem a na tom skutečně není co měnit. Sice to autorovi nelze dokázat, ale já osobně o něm nemám nejmenší pochybnost. Předpokládám, že když se to psalo, mohla u toho být s kamarády i zábava, jenom škoda, že to mělo dohru u soudu a stálo to čas a peníze, to vše ke škodě obce Krucemburk. Jenom si říkám, co má ten pisatel za hnusnou povahu a jak musí být plný zloby a nenávisti, když je schopen takovýho hnusu. Jestli to byl dárek na uvítanou novému zastupitelstvu, ví jen autor. Ale to není vše, co se dělo okolo zametacího vozu. V té době už emeritní starosta Havlíček totiž (náhodou?) zapomněl nového starostu informovat o nutnosti podpisu smlouvy k zametacímu vozu. To, že smlouva navíc nebyla schválena zastupitelstvem, se jeví jako drobnost. A že Havlíček starostu Kohouta následně na zastupitelstvu napadl, že odvezl do Prahy podepsaný návrh kupní smlouvy, byť to nebyla pravda , je asi taky podle Havlíčka a jeho přívrženců v pohodě. No, jak pro koho! Na můj vkus těch náhod bylo až moc! Ještě jednu věc ohledně Havlíčka musím zopakovat. V časopise Domov v čísle 4/2007 rekapituloval po roce od zvolení do funkce starosty uplynulé období, a s gustem se nezapomněl rozepsat o tom, kterak se dlouhé hodiny rozmýšlel a telefonoval se svými přáteli, zda do funkce starosty v roce 2006 tzv. jít, nebo ne. Nerad prý opouštěl práci, která ho bavila a umožňovala mu kariérní růst. Nelze si nepoložit pár otázek:

  Kde jsou ti přátelé nyní, aby mu rozmluvili kandidaturu? Proč by měli? To je jednoduché: je třeba si uvědomit, že od roku 2014 je Havlíček zpět ve svém zaměstnání. Tedy 8 LET kariérně znovu rostl , pokud ještě bylo kam. A teď v případě zvolení znovu konec? Nebyla by to škoda? Nehledě na to, jak dopadne jeho zaměstnavatel. Kde takto nahonem sežene odpovídající stejně kvalitní náhradu, pokud je to vůbec možné. Ještě takovou drobnost. Havlíček prohlásil, že se proti našim příspěvkům nemohl bránit, protože byly zveřejněny účelově pár dní před volbami. Upozorňuju, že jeho syn zareagovat stihl. Obsáhlou reakci přidal i chalupář Holomek. Že by nestihl zareagovat vystudovaný právník Havlíček,tomu nelze uvěřit ani ve snu. Proto nyní píšu s větším předstihem, aby ten čas na reakci měl.

  Lukáš Dohnal. Mohlo by se zdát, že se soudem nemá nic společného. Tedy krom svědectví manželky Moniky pro podporu Havlíčka. Nemyslím si to. Naopak jsem přesvědčen, že je to hlavní Havlíčkův spojenec. Proto mě dost mrzí, že nešel svědčit místo Moniky sám. Přišlo by mně to vůči ní férové. Dokonce ji nešel ani podpořit do soudní síně. Přitom, jakožto letitý zastupitel a jako člověk, který pro obec pracoval , by toho mohl k tématu určitě říci víc než ona. Předpokládám, že na otázku soudu, jaké práce pro obec prováděl, by zvládl odpovědět. Jeho svědectví by mělo potřebnou váhu např před kamarády. Bohužel ale asi nenašel odvahu. Ale to je jeho věc. Přesto u něj chvilku zůstanu. Za Havlíčka, jak zaznělo výše, pro Městys Krucemburk prováděl různé práce. Stavební dozory, projekční práce apod. Toto je v pořádku. Proč by nemohl pro obec pracovat? Pokud práci odvádí tak, aby hájil zájem investora , není v tom žádný rozpor. Problém ale nastane, pokud dojde k opaku. Kdo chce, může se např. podívat na 10 bytovou jednotku pod školou. Netvrdím, že svou práci Lukáš Dohnal nedělal s nejlepším úmyslem. Přesto je zjevné, že na té stavbě je něco špatně. Je to 14 let stará budova a už jenom letmý pohled zvenku svědčí o nedobré kondici nemovitosti. To, jak to vypadá uvnitř ve sklepních prostorech a možná i ve spodních bytech , nebude složité si představit. Otázka zní.: bylo tam vše tak zalité sluncem, jak nám Havlíček tvrdil v Domově 4/2008, kdy zazněla chvála za rychlost výstavby a kvalitu? Stačí nalistovat časopis, případně navštívit web a sekci časopis Domov. Zajímavou epizodu sehrál Lukáš i v akci OU Staré Ransko. Pokud se nepletu, důvodem vracení nemalé části dotace obcí bylo to, že Lukáš Dohnal seděl v hodnotitelské komisi, která vybrala firmu jeho otce Jaroslava Dohnala. Toto vše za starostování Havlíčka. Nu, a výsledek byl onen několikrát zmiňovaný vratek ve výši 450 000,-Kč. Bylo by myslím dobré, aby tehdejší odpovědná osoba (Havlíček) označila viníka. Ať je jasno. Teď nehodnotím, čí to byla chyba, to nechám na každém z nás, ale za všechny zúčastněné jsem rád, že to nebylo nazváno nedbalostním trestním činem jako v případě vratku za přístavbu tělocvičny u starostky Pecinové, a neskončilo to soudem. Jenom bych chtěl položit přímou otázku emeritnímu starostovi Havlíčkovi. Když se žaloval vratek ve výši 36 850,-Kč , nebylo by spravedlivé žalovat i ten za 450 000,-Kč??
  Slyšel jsem, netvrdím to, že Lukáš je prý takový největší kritik současných poměrů, tj. práce současného starosty a jeho zastupitelstva, a jakýmsi vůdcem opozice. Kritizovat je v pořádku, pokud je to kritika oprávněná a smysluplná, ale přijde mi trochu divný, pokud kritizuje někdo, kdo má ve svém působení pro obec dost skvrn. Jsem přesvědčen, že konstruktivní opozice je nutná a důležitá, dokonce si myslím, že čím je kvalitnější opozice,tím lepší bude i práce koalice. Ale to je jenom taková úvaha, která bohužel v Krucemburku díky nenávisti, kterou zde minimálně od roku 2006 zasíval Havlíček, nemá moc šancí na úspěch. Abych snad zase nebyl někým napaden, že se proti některým stranám vymezuji a jiné přímo podporuji. Vymezuji se pouze proti Havlíčkovi a Dohnalovi. Teď Lukáše ale paradoxně trochu pochválím. Na „jeho“ kandidátce je dost lidí, kteří jsou rozhodně volitelní. Nebudu jmenovat, ale pokud se do zastupitelstva dostanou lidé, kteří jsou úspěšní ve své firmě, je to ku prospěchu obce. No a pokud to jsou firmy, které obecní zakázky nepotřebují jako hlavní zdroj své činnosti, je to další bonus navíc. A lidé z takových firem tam rozhodně jsou. Jsem přesvědčen, že komunální politika by měla být o lidech, nikoli o stranách. Přesto si neodpustím komentář k profesím některých kandidátů. Nezpochybňuju ničí právo kandidovat, ale na místě by měla být, podle mého názoru, soudnost. Je třeba, aby si někteří kandidáti položili otázku, co v případě zvolení mohou obci nabídnout. Snad si tuto otázku položí voliči.

  P.S. pokud někdo z výše jmenovaných dospěje k závěru, že jsem ho zde urazil,třeba na cti, nebo ohrozil nějaké jeho ústavní právo, a bude mít potřebu mě žalovat, prosím, aby to bylo pokud možno ještě letos. Aby to nedopadlo jako s Havlíčkem, tedy až po třech letech.

 2. Aleš Pecina:
  18.09.2022 20:02:06

  Dobrý den
  Důvod, který mne donutil k napsání tohoto příspěvku, je žaloba na ochranu osobnosti, kterou na mne a Mirka Zvolánka podal bývalý starosta Havlíček. Na mne ji podal za příspěvek na zdejší diskusi v roce 2018 a na Mirka za jeho facebookové příspěvky v témže roce. Nejprve nám oběma 19.7.2021 zaslala právní zástupkyně Havlíčka Anetka Tomová předžalobní výzvu, z níž jsme se dozvěděli, že pokud mu každý zaplatíme 100 000,-Kč, omluvíme se a zajistíme odstranění svých příspěvků, pak žalobu nepodá. V předžalobní výzvě se píše, že jsem dne 3.10.2018 ve 23:48 zveřejnil článek na internetových stránkách Městyse Krucemburk, kde jsem o žalobci uvedl řadu zavádějících a lživých informací dotýkajících se jeho působení ve funkci starosty. Dostal jsem lhůtu na zaplacení a omluvu do 5.8.2021. Na jejich předžalobní výzvu jsem absolutně nereagoval. Nepovažoval jsem to vzhledem k ozdrojovaným informacím ve svém příspěvku z roku 2018 za důležité. Žaloba tedy po uplynutí lhůty skutečně přišla. Konkrétně 3.11.2021. Zde se už dozvídáme, že VEŠKERÁ publikovaná tvrzení žalovaných jsou LŽIVÁ. Toto sdělení je velice důležité. Pro jistotu ho ještě jednou zopakuji. Aneta Tomová, právní zástupkyně žalobce, tedy Havlíčka, v žalobě na ochranu osobnosti píše. Cituji: Žalobce trvá na tom, že veškerá publikovaná tvrzení žalovaných jsou lživá a jsou způsobilá přivodit újmu žalobci na jeho osobnostních právech. Žalobce vždy pracoval svědomitě a v zájmu rozvoje městyse.I přes výše uvedenou a odcitovanou větu jsou však v žalobě fakticky žalovány pouze tyto dvě věci.

  1) Ve svém příspěvku z roku 2018 jsem mimo jiné napsal: Nedoložím to, ale pokud se dobře pamatuji, byl Havlíček před volbami 2006 bez práce, no a vzhledem k tomu, že funkci starosty nikdo nechtěl dělat, konečně se dočkal. 2) V žalobě žalobce řeší kauzu zametacího vozu, o které jsem napsal toto: Někdo poslal na SFŽP dopis, kde upozorňoval na nedodržení zákonných lhůt v rámci výběrového řízení. No a ten ubožák to podepsal mým jménem. O tom, že autorem dopisu byl buď Havlíček, případně nějakej jeho agilní mladej poskok ,jsem zcela přesvědčen. Sice to nedokážu, a ani to dělat nebudu…..atd

  Nejprve jsem si myslel, že nějaké stránky v žalobě chybí, že prostě není možné, aby někdo žaloval takovouto ptákovinu, ale je tomu tak. Ano , skutečně tyto věty prý poškodily závažným způsobem profesní čest žalobce jakožto emeritního starosty a snížily jeho důstojnost a vážnost v očích spoluobčanů městyse i občanů jiných obcí… atd.
  Přiložím velmi stručné vyjádření k oběma bodům. Bod 1) Jasně a srozumitelně píšu“ nedoložím to, ale pokud si dobře pamatuji…“ . I kdybych si to pamatoval špatně a Havlíček práci měl, vážně ho tato věta poškodila? Nerozumím - jak by mohla? Ani u soudu jsem se to zatím nedozvěděl. Třeba se ještě dočkám. Bod 2) Pouze na základě prosté logiky jsem si dovodil, kdo by asi tak mohl být autorem přípisu na fond. Ono je to totiž prosté. Je třeba se zeptat, kdo mohl zkrátil lhůtu výběrového řízení. Taktéž je třeba se zeptat, s kým fond následně komunikoval. Byl to občan Pecina? Asi ne! To, s kým fond v této věci jednal, je prosté. Byl to úřad Městyse Krucemburk a firma, která pro obec dotaci zajištovala. Toto by snad mohl pochopit i ten největší Havlíčkův příznivec.

  Nyní si ještě dovolím předmět sporu trochu rozvést, abychom si v tom udělali jasno. Je nutné si znovu přečíst příspěvek z roku 2018 a dát si ho do kontextu žaloby. Příspěvek má totiž 6 stran A 4. O těchto 6 stranách žalobce tvrdí, že veškeré informace zde uvedené jsou lži. Ok , tomu rozumím. Ale nemohu se nezeptat, PROČ samotná žaloba tedy řeší toliko ty dvě věci výše uvedené??? Takto by se měl zeptat každý, kdo se k našemu sporu veřejně vyjadřuje a dělá rádoby odborné závěry. Vzhledem k tomu, že to neočekávám, zeptám se sám:

  Proč není žalována moje informace o podpisu smlouvy na nákup 5 TUN ZLATA? Smlouvu podepsal za Českou republiku Jiří Havlíček nazývající se poradcem předsedy senátu Pitharta. Smlouva byla RUČNĚ NAŠKRÁBANÁ a jako bonus byla sepsána ve FRANCOUZŠTINĚ. Důvodem byla časová tíseň popisoval Havlíček vznik smlouvy u soudu. Taktéž touto podivnou transakcí mělo dojít k nemalé ztrátě vlastních prostředků. U Havlíčka se údajně jednalo o 20 000 dolarů, u jeho společníka Šroma o 50 000 dolarů. Tento těžko uveřitelný příběh se řešil u Krajského soudu v Ostravě a referoval o něm Jan Král 7.5.2003 v Lidových novinách. Článek byl u nyní probíhajícího soudu založen jako důkaz.

  Proč není předmětem nynější Havlíčkovy žaloby ve článku zmíněný jeho AMORÁLNÍ soudní spor se Zemědělskou a.s. o uznání pracovního úrazu , kdy Havlíček požadoval od svého zaměstnavatele odškodnění ve výši 400 000,-Kč????

  Proč není žalováno moje tvrzení, že Havlíček dotaci na kanalizaci NEZAJISTIL a o jejím zajištění LHAL v časopise Domov???

  Proč není žalováno mé tvrzení, že Havlíček je LHÁŘ. Toto dokládám např. v informacích o soudním sporu, který vedl Havlíček za obec proti mé matce a spor prohrál. Protože se mu nechtělo splnit nařízení soudu a uhradit soudní výlohy, odvolal se proti tomu. V odvolání ke krajskému soudu Havlíček LHAL, a o nařízení uložené mu okresním soudem prohlásil, že tak učinil „zcela dobrovolně“. Patrně si myslel že na krajským soudě neumí číst. Navíc krajský soud Havlíčkovi sdělil že žaloba kterou za obec podal je z pohledu ochrany jeho práv zbytečnou stejně jako výdaje jež její podání účastníkům přineslo. Taktéž rozsudek z tohoto sporu byl založen u nyní probíhajícího soudu jako důkaz.

  Proč není žalováno moje tvrzení, že Havlíček při pokusu nechat se zvolit do Senátu v roce 2014 nebyl schopen zvládnout mateřský jazyk a v rozhovoru na TV Vysočina ani nebyl schopen odpovědět, kde Senát sídlí a jaká je jeho zákonodárná moc???
  Proč nebylo žalováno moje tvrzení o nehorázných odměnách a cestovních příkazech??? Do spisu nyní probíhajícího soudu jsou jako důkaz založeny výpisy z uzávěrek obce za Havlíčkova starostování, z nichž plyne, že za 8 let „usilovné práce“předložil k proplacení cestovní příkazy ve výši 662 093,- Kč, na odměnách 359 989,-Kč a 202 108,-Kč jako dar za pracovní úraz. Celkem 1 224 192,-Kč. Se mzdou to snad nakonec nebylo tak špatný i když na Správě železnic by byl kariérně už dávno jinde.
  Proč nebyla žalována moje informace o poškození obce v souvislosti se zpackanou dotací na OÚ Staré Ransko , kdy obec přišla o 450 000,-Kč? Důvodem byly NEPOCHOPITELNÉ chyby ve výběrovém řízení v době, kdy obec vedl Havlíček. K tomu je ještě potřeba připočítat náklady na právní zastoupení obce kanceláří Judr Málka a dále spoustu zaplaceného času, který tomu museli zaměstnanci městyse věnovat. A podobný postup se týká i mnoha dalších kauz.

  Proč není předmětem žaloby moje upozornění na Havlíčkovy zveřejněné megalomanské akce, které se nerealizovaliy? Např. projekt Bílé pole, výstavba domu pro seniory, nová hasičárna, komplexní úpravy bytové zóny Viničky. Zastavím se krátce , u podle mne největšího, megaprojektu, a to záměru vybudovat bioplynovou stanici. Na tento projekt padlo několik let „usilovné“ práce. A výsledek? Chtělo by se říci NULA, ale tak jednoduché to není. Je třeba si uvědomit, že nejaká práce tomu skutečně musela být věnována , tedy práce, za kterou byl někdo placen, ať už studie, projekční přípravy, „práce jednatelů“, např. Havlíčka, atd. To vše stojí peníze! Takže výsledek je rozhodně mínus!
  Odpověď na některé výše položené otázky, tedy vysvětlení, proč nejsou součástí Havlíčkovy žaloby proti mně, je jednoduchá: žalovány nebyly, protože prostě nemohou být. Nemůžete žalovat jako lživé to, co se skutečně stalo a existují o tom důkazy!

  Nyní k samotnému soudu. Čerpám ze svých poznámek, tudíž ne vše bude na slovo přesné, ale u soudu se celé jednání nahrává, a o nahrávku lze požádat, kdyby byl nějaký rozpor. Navíc máme i zápisy. První stání 25.2.2022 - délka cca 3,5 hodiny Na tomto jednání první , co zaznělo od soudu směrem k žalobci Havlíčkovi, byla výzva k doplnění žaloby, neboť ta nemá řádnou formu. Jinak bude žaloba zamítnuta jako nedůvodná! Poté, co tuto výzvu strana žalobce tak nějak vyřešila , mohlo se pokračovat. Dále jsme se dozvěděli , že v tomto případě bude v kolizi právo na svobodu slova a právo na ochranu osobnosti. Pokud je ale kritizovanou osobou osoba veřejně činná, nebo chcete-li politicky činná, pak tato osoba musí snést větší míru zátěže, kritiky, pokud tato kritika je oprávněná a faktická. Toto tvrzení soudu bylo podloženo několika judikáty,tj. soudem vyřešenými případy, které se práva na ochranu osob týkaly. Následně soud upozornil, že bude ze strany žalobce Havlíčka třeba důkladného dokazování jeho tvrzení o poškození jeho osoby, což bude stát spoustu času a také peněz! Proto soud NAVRHL mimosoudní dohodu. Na to konto jsme dostali 5 minut přestávku, abychom se dohodli. Nu, nedohodli jsme se na ničem, respektive ze strany žalobce žádný návrh nepřišel… Jednání tedy pokračovalo. Žalobce v doplnění prohlásil, že si je vědom, že jako politicky aktivní osoba musí být připraven snášet větší míru kritiky, i určité dehonestující tvrzení , ale naše tvrzení jsou prý lživá, a proto na žalobě trvá. Soud dále pokračoval četbou našich příspěvků , v mém případě článku „Proč nevolit Havlíčka . “ Musím se přiznat, že to čtení z úst soudu bylo velmi zajímavé… Žalobce ještě doplnil , že není od roku 2018 politicky aktivní, což jsme přijali jako nesporné.
  Do dalšího stání jsme dostali od soudu k doplnění několik bodů. Žalovaní, tedy Mirek a já , oba pouze po dvou bodech. Konkrétně za a) a za b). Žalobce dostal trochu větší domácí úkol. Řekl bych větší půlku abecedy. Konkrétně a) až p) Celkem 16 bodů.:)
  Druhé stání 29.6.2022 - délka cca 5 hodin Na tomto jednání hned na úvod došlo opět k drobnému střetu soud versus žalobce. Soud sděluje žalobci Havlíčkovi, že nesedí podání žalobce, tj. jím doplněné body, kdy v jednom z nich uvádí, že spatřuje reálnou hrozbu našich článků zveřejněných v roce 2018 v případě, že by se rozhodl v letošním roce kandidovat, na což, dle jeho slov, má ústavní právo. Trochu podivné - pokud je politicky neaktivní, jak ho mohou ohrozit dávno zapomenuté články z roku 2018, na jejichž obsah si před soudem nebyli schopni vzpomenout ani Havlíčkovi níže uvedení svědci? . Soud žalobci(Havlíčkovi) sděluje, že je zaprotokolováno jeho sdělení, že je politicky neaktivní, což i on učinil nesporným . Soud to tedy potřebuje vysvětlit. Po „vysvětlení“ žalobcem nechá soud zaprotokolovat toto: „Soudu není jasné , zda žalobce chápe sousloví politicky aktivní a neaktivní….“ Po tomto zahřívacím kole přichází první svědek, Monika Dohnalová. Jak bych to popsal? Popravdě - bylo to velké cca 40 min trvající trápení jak pro Moniku, tak pro soud. Není jednoduché z někoho něco vypáčit, když nic neví. Na tom se v podstatě točila celá její výpověď. „ Nic nevím a nic si nepamatuji.“ Dokonce jí paměť selhala i v případě dotazu soudu, zda manžel pro žalobce(starostu-městys) dělal nějaké zakázky. Něco ano, ale nepamatuje si, konkrétně co. Jasně, to jeden přece zapomene, kam jde manžel do práce. Dohromady toho bylo sice za cca 600 000,-Kč, ale kdo by si to pamatoval. Tyto informace, které si Monika nepamatovala, byly od obce vyžádány a založeny jako důkaz. Jsem sice laik, ale mám pocit, že soudu nešlo o to, kolik si vydělal manžel Lukáš, ale pokoušel se zjistit důvěryhodnost svědkyně. Zda se jí to povedlo nám napoví pokračování výslechu, kdy je Monika opakovaně poučena, že pokud nebude vypovídat pravdu a bude zatajovat soudu skutečnosti, může jí být uložena pokuta až 50 000,-Kč. Toto si zasloužila proto, že nechtěla soudu sdělit, kdo jí dal nějaký leták….. Nejprve to byl soused - když chtěl soud znát jeho jméno, nastalo mlčení a poté sdělení , že jméno neuvede. No a na to konto soud pravil: buď bude jméno, nebo pokuta 50 000,-Kč. Nakonec ustoupila od tvrzení o sousedovi, prý to byli rodiče od manžela….. Musím se přiznat, že mě jí bylo docela dost líto. Snad byl a je Havlíček s výpovědí svého svědka spokojenej!
  Další svědek , syn Tomáš Havlíček. Tomáš měl kupodivu také zamlženou paměť. Taky si toho moc nepamatoval, pamatoval si pouze to, že někde bylo uvedeno, že otec krade a že tam někde bylo uvedeno něco o nějaké manipulaci s dotacemi. Na můj příspěvek prý reagoval, ale už přesně neví , co psal. Prý něco v tom smyslu, že patrně nejsem autor. Přesto mu musím poděkovat. Díky němu jsme se dozvěděli po všech těch letech, jak to bylo s firmou Libverda z Děčína. Pamětníci budou vědět, pro ty ostatní v krátkosti objasním. Firma Libverda nám přijela osázet v době vlády Havlíčka hrob Jana Zrzavého. Pokud si dobře pamatuju , je tam cca 14 thůjí, cca dva pytle mulčovací kůry a 1 smuteční vrba? Nevím to úplně přesně, to uvádím proto, aby na mne někdo zase nepodal žalobu za nepravdu. Leckdo se tehdy ptal, proč na to musí dorazit firma z 250km vzdáleného Děčína, když máme doslova za humny na Malochýně výborného zahradníka. Nu, odpověď nám dal soud: v Libverdě pracuje Tomášův tchán. Na to, kolik to tehdy stálo, je dobré se zeptat ekonomického odborníka Havlíčka. Proč ekonomického? Proto, že když nastoupil v roce 2006 na obec , tak prohlásil, že vše bylo po předchůdkyni Pecinové špatně, především v ekonomické oblasti. Tolik jenom k té ekonomice ekonoma Havlíčka.
  Zuzana Šulcová. Zuzana v podstatě svědčila proti Mirkovi. To, co mě na její výpovědi zaujalo, bylo sdělení, že Mirek píše vždy lži, a proto článek nečetla a hned ho zmačkala. Na následnou otázku, jaké lži konkrétně píše, už nešlo odpovědět, když byl leták zmačkán. Dále vypověděla, že věří panu Havlíčkovi, protože je to dobrý člověk. Toto respektuju. Zuzana má právo si to myslet a stejně tak my máme právo si myslet něco jiného. Snad se na tom s našimi odpůrci shodneme. Od mé právní zástupkyně v reakci na Zuzanino tvrzení o kvalitách Havlíčka zaznělo toto:“Pokud člověk zadá jméno žalobce Havlíčka na internetu např ve Wikipedii , dozví se spoustu věcí, které žalobce(Havlíčka) do příliš dobrého světla nestaví. „
  Za stranu žalovaných, tedy mne a Mirka, vystoupil jako svědek současný starosta Otto Kohout. K tomu dodám toto. Mluvil souvisle více než dvě hodiny. Soud ho nepřerušoval, nehrozil pokutou pokud bude lhát apod. Otto zde uvedl celou řadu velice zajímavých skutečností, které se týkaly například předání funkce v roce 2014, kdy mu byl Havlíčkem předán prázdný počítač,smazána emailová komunikace, nedostal informace o probíhajících projektech, některé mu byly přímo zamlčeny a jako bonus dostal zadluženou obec skoro 20 000 000,-Kč. Další podle mne velice zajímavou informací by pro případné přítomné bylo sdělení, kolik času se muselo věnovat všem těm zpackaným aktivitám předchůdce Havlíčka: bioplynová stanice, vratek 450 000,-Kč u dotace OU Staré Ransko, soudní spory atd atd atd atd… Odhadem 2 roky se řešily - Havlíček promine - Havlíčkoviny. Je skutečně veliká škoda, že příznivci žalobce nebyli přítomni v soudní síni. Ono totiž tyto informace, které jsou např. i v zápisech z jednání zastupitelstva , nejsou tak záživné, jako informace, které zazní u šestého piva, jenže jednu výhodu mají: jsou faktické a doložitelné. U spousty nesmyslů, které u toho piva zaznívají , je důležité mít trochu toho kritického myšlení a chce to taky chuť si informace ověřit. To se ovšem neděje, protože „když to vykládá kamarád - říkejme mu třeba Lukáš - tak to přece musí být pravda. „ Ne nemusí….
  Třetí stání - délka cca 3,5h Začínáme opět otázkou soudu, zda nedošlo k nějaké dohodě. Pro upřesnění dodávám, že nedošlo:-) Na toto jednání jsou jako svědci zváni pan Debnár a moje matka.. Asi bych nebyl nestranný, tak jejich výpovědi nechám bez širšího komentáře. Pouze uvedu, že mé matce po cca 2,5 h výpovědi položila zástupkyně Havlíčka asi 9 otázek, avšak na tyto dotazy byla dána odpověď již v poměrně obsáhlé výpovědi, ale může to být jenom můj pocit. Na závěr dodala paní zástupkyně žalobce , že výpověď mé matky považují za nevěrohodnou, protože je často tzv. „z doslechu. „ Tak např. soud, který s matkou vedl Havlíček a který prohrál, byl asi taky z doslechu…. Jistě, je to jejich právo, ale oni to, kdo je a kdo není důvěryhodný , naštěstí neurčují. To je na soudu.
  Čtvrté stání nás čeká 19.10.2022, a tam by již mělo být rozhodnuto. Soud má již veškeré listinné důkazy, má svědecké výpovědi, takže je to v této chvíli na soudu, jak VŠE posoudí. Ještě tam zazní závěrečné řeči, a pokud jsem to správně pochopil , budeme tam moci zdůraznit důkazy, které považujeme za důležité. Za mne by jako ideální tečka mohla být puštěna předvolební debata do senátu z roku 2014, kam Havlíček kandidoval. Po shlédnutí, pokud to ještě někdo náhodou neviděl, (odkaz je v příspěvku z roku 2018)by si mohl každý udělat sám jasno v tom, co více poškodilo čest emeritního starosty Havlíčka. Zda to, že jsem napsal , že možná byl v roce 2006 bez práce a funkce na něj zbyla, nebo výstup na TV Vysočina, případně volební spot do senátu na youtube. Tolik zatím k soudu

 3. Miloš. Kodras:
  8.05.2022 08:01:38

  Dobrý den proč máte na stránkách restaurace dále Hostinec Pepino který již nefunguje a může tak lákat dal turisty.

 4. Pavel:
  1.03.2022 12:01:57

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat kdy se budou opravovat díry v komunikaci po náměstí a na kosinovske.dekuji

 5. Pavel:
  4.02.2022 12:21:23

  Tak dnes když to taje,tak obecní traktor stojí u čističky,místo toho aby stahoval a rozšiřoval místní komunikace.to je přístup

 6. Pavel:
  3.02.2022 15:51:53

  Jo,ono je to uz od křižovatky kolem garazi,a tam žádná auta nestojí,a pokračuje to dál!!

 7. Pavel Klimeš:
  3.02.2022 13:45:18

  Pavel: Dobrý den, Kritizovat dokáže každý ale pochválit málo kdo. Kdo v životě neseděl v traktoru a nevyhrnoval, tak neví co to obnáší, nehledě stojících osobních automobilů v silnici když spousta domů má vjezdy ,tím pádem se musí mezi auty kličkovat a sužuje se prostor na udržbu komunikace!!!!!!
  ....

 8. Pavel:
  3.02.2022 12:23:42

  Vynikající zimní údržba na Viničkách,průjezdnost na jedno auto,obecní traktor projíždí s radlici nahoře

 9. Ing. Vladimír Chludil, Hluboká:
  28.12.2021 10:46:31

  Chci požádat, zda-li by šla webkamera pootočit tak, aby zabírala i kousek hlavní silnice. Domnívám se, že záběry by měly mít i aktuální informační obsah o vozovce, zvláště nyní v zimě a ne jenom ilustrativní obrázek hezkého kostela. Ten obrázek by mohla nahradit velká barevná fotografie a propagovalo by to naše město lépe.
  Ostatně podívejme se k sousedům, všechny jejich kamery zabírají i hlavní tahy městy (např. Vojnův Městec, Ždírec atd. atd.).

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Fond Vysočiny