Městys Krucemburk
-

Pěvecký sbor GIOCOSO

CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR KRUCEMBURK
 
„Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu.“
(Ž 115)
Chrámový pěvecký sbor při kostele sv. Mikuláše v Krucemburku má již dlouholetou tradici. Při zpětném pohledu do historie vidíme jeho kořeny na začátku 20. Století, kdy žila p.Marie Břízová (1900-1971 ), která působila jako varhanice v kostele a zároveň vedla kostelní pěvecký sbor.
Mnozí z krucemburských občanů mají ještě v paměti naši velkou osobnost P. Karla Břízu (1926 – 2001), který sbor převzal po své mamince a vedl až do roku 1990. V té době s ním spolupracovala jako varhanice Marta Kasalová, později Rejšková.
P. Bříza byl kněz redemptorista, výborný muzikant a vzácný, velmi oblíbený člověk, který měl v době totality zakázanou kněžskou činnost, až po revoluci roku 1989 mohl opět duchovně působit a vrátil se na Svatou Horu, kterou vedli kněží redemptoristé, pro svůj zdravotní stav spíše jako varhaník a ředitel kůru. Po odchodu P. Karla Břízy roku 1990 převzala vedení sboru jeho varhanice Marta Rejšková za občasné pomoci synovce P. Karla Břízy – Pavla Kočího. Snažili se zachovat tradici, navazovali na práci P. Karla Břízy.
V současnosti se sbor schází pravidelně na zkouškách vždy v pátek večer od 19.00 hod. v kostele či na faře, čítá 22 členů.
V repertoáru má převážně duchovní hudbu, jeho hlavním posláním je zpěv při nedělní mši svaté, při různých církevních slavnostech a svátcích, při oslavách v obci, ale i v okolí, sbor mnohokrát účinkoval v Příbrami na Svaté Hoře, v Rakovníku, Chotěboři, ve Žďáře nad Sázavou, Vojnově Městci, v Sopotech.
Mimořádně krásným zážitkem pro sbor bylo v minulosti vystupování s profesorem Radovanem Lukavským v pásmu Popelka nazaretská.
Sbor velice úzce spolupracuje s pobočkou ZUŠ v Krucemburku, hlavně s dětským pěveckým sborem Sboreček a Giocoso. Společně připravujeme koncerty, často se náš repertoár prolíná. Sbor je smíšený (soprán, alt, tenor, bas).
Dále spolupracuje s CHKO (Chalupášský komorní orchestr). Jeho členové jsou výborní muzikanti z Prahy, manželé Jindřiška Auředníková (housle) a Petr Svoboda (flétna, klarinet), Jana Teimerová - Kolářová (violoncello), dále Růženka Sommerová (housle), Jana Vašíčková (housle, viola), Pavel Málek (trubka), Viktor Martínek (kontrabas),  Martin Rejšek (kytara),),
Karel Kolář (tympány), Martin Janda (varhany).
 
Členové sboru:    
 
Soprán:
 Hana Jandová, Jana Šlerková, Alžběta Málková (Rejšková), Julie Málková (Šorfová), , Anna Kadlecová, Adélka Hamplová (Dufková), Eva Janáčková
 
Alt:
Marie Sodomková, Zdenka Málková, Stanislava Šorfová, Marie Kasalová, Michaela Kasalová, Lenka Harvánková,
 
Tenor:
Milan Martinek, Viktor Martinek, Jan Málek
 
Bas:
František Těšínský, Martin Janda, Lukáš Křivský, Pavel Kočí, Josef Nejedlý            
 
 
Vedoucí sboru:
 Marta Rejšková

 

Fond Vysočiny