Městys Krucemburk
-

Pečovatelská služba

Úřad Městyse Krucemburk Vám nabízí pečovatelskou službu pro občany z Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké.

Poslání
Pečovatelská služba poskytuje své sociální služby uživatelům v nepříznivé sociální situaci, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy.

Cíl
Udržet uživatele pečovatelské služby co nejdéle v jeho domácím prostředí a zachovat tak jeho dosavadní životní styl.

Cílová skupina
Pečovatelská služba poskytuje služby občanům v důchodovém věku a v invalidním  důchodu, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nemohou zvládat všechnu osobní péči spojenou s péčí o domácnost. Jedná se především o seniory, osoby s  tělesným a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby  s chronickými postižením.

Služby se poskytují podle zdravotního stavu. Pomoci můžeme i dlouhodobě ležícím ve  spolupráci s jejich  rodinou nebo charitními pracovníky (pomoc při osobní hygieně, dopomoc při podání jídla, polohování na lůžku aj.

Věková struktura cílové skupiny
Dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let), rodiny s dětmi.

Negativní vymezení cílové skupiny:
a) Lidé s psychickými poruchami-ohrožující ostatní,
b) lidé závislí na alkoholu, drogově závislí-toxikomani,
c) lidé s poruchou chování a s agresivním chováním,
d) lidé při karanténě u nich nařízené pro podezření z nákazy přenosnou chorobou.

Služba se neposkytuje:
a) Pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu.
b) Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči pečovatelské služby.
c) Lidem, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro poskytování PS a uzavřenou smlouvu.
 
Kontaktní údaje
Hlubocká 262
582 66 Krucemburk

telefon: 569 697 275, 720 188 562
pracovní doba: 7:00 - 15:30

 

 

Soubory ke stažení

Fond Vysočiny