Městys Krucemburk
-

Český rybářský svaz Krucemburk

MO ČRS Krucemburk sdružuje přibližně 220 dospělých členů a více než 50 členů z řad dětí a mládeže.

MO Krucemburk  v současnosti obhospodařuje rybářský revír 451 016 Doubrava 7:

Z důvodu revitalizace rybníku Zaďák je na něm v současnosti zakázán lov ryb.

Dále MO ČRS Krucemburk provádí chov ryb na 10 chovných rybníčcích.

Zájemci o členství se mohou hlásit u vedoucího mládeže p. Lukáše Hřebíčka tel. 777 038 559.

Prodej povolenek u p. Lukáše Hřebíčka po telefonické dohodě nebo vždy od 1.4. kalendářního roku na OÚ Sobíňov u paní Málkové v čase úředních hodin (http://obecsobinov.cz/obecni-urad/).

Povolenky je držitel povinen odevzdat do 14 dnů po uplynutí její platnosti. Každý rok je v polovině ledna vyhlášen termín pro odevzdání povolenek a případné pořízení nových povolenek. U MO ČRS Krucemburk je možno zakoupit pouze roční mimopstruhové povolenky územní (východočeského územního svazu), celosvazové a celorepublikové, dále roční územní a celosvazové povolenky na pstruhové revíry.

Splnění brigádnických povinností je možno dohodnout s hospodářem p. Nejedlým tel. 723 304 512.

Členové MO ČRS Krucemburk mohou provádět lov na rybářských revírech podle druhu zakoupené povolenky. V případě územních povolenek mimopstruhových nebo pstruhových na mimopstruhových či pstruhových revírech Východočeského územního svazu (https://www.crshradec.cz/reviry/popis-reviru-pdf-2020-21/).

Celosvazové povolenky mimopstruhové umožňují lov na revírech místních organizací ČRS, které jsou sdruženy v celosvazovém systému rybolovu (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/reviry/previry), podobně je tomu v případě pstruhových celosvazových povolenek (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/reviry/pstruhove).

Celorepublikové mimopstruhové revíry umožňují lov na mimopstruhových ČRS i MRS (tedy na území celé ČR) – odkazy:

revíry ČRS:  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/reviry/previry

revíry MRS: http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/33-seznam-reviru/142-seznam-rybarskych-reviru-mimopstruhovych

 

 

Fond Vysočiny