Městys Krucemburk
-

Spolek zahrádkářů Krucemburk

e-mail: spolzahr.kr@seznam.cz

Spolek zahrádkářů Krucemburk je dobrovolné sdružení občanů se zájmem o zahrádkářskou činnost.Jeho cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti v drsnější oblasti českomoravské vysočiny. 

  1. Organizace besed s výměnou zkušenosti případně i výpěstků ze zahrádkářské činnosti.
  2. Pořádání výstav k seznámení širší veřejnosti se svojí činnosti
  3. Pořádání zájezdů a exkurzí se zaměřením na zahrádkářskou činnost a tvorbu životního prostředí.
  4. Pomoc při zajišťování výpěstků a hnojiv pro své členy.
  5. Pomoc při zpracování ovoce.

Minimálně 1x za dva roky jsou pořádány tradiční výstavy v prostorách Úřadu městyse Krucemburk.  Podzimní výstavy jsou zaměřeny na květy podzimu, zejména jiřiny. Obvyklý termín výstav je polovina srpna a výstavy budou probíhat v lichých letech. Příští výstavu plánujeme na srpen 2015. O přesném termínu výstav a jiných akcích informujeme na nástěnce Spolku zahrádkářů před prodejnou Jednoty  a na internetových stránkách Úřadu  městyse Krucemburk, kde je možné ve fotogalerii zhlédnout i foto z našich výstav.

O připravovaných akcích informujeme na stránkách městyse Krucemburk.

Naše akce

19.8.2017- 20.8.2017

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

5.8.2017

Zájezd do Kroměříže Kroměříž

15.-16.8.2015 8-17

hod

Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
17.5.2014 Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice České Budějovice
31.8.2013 Zájezd na Zahrádkářský veletrh do Tullnu v Rakousku Tulln - Rakousko
17.-18.8.2013 8-17 hod Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk
5.5.2012 Zájezd - Boskovice, Doubravice n.S., zámek Rájec-Jestřebí, Borotín  
21.4.2012 17 hod Beseda - Pěstování Jiřin s panem Roudenským budova úřadu městyse Krucemburk
3.-4.9.2011 Výstava květin  
27.8.2011 Zájezd Velké Opatovice, Rájec-Jestřebí  
17.4.2010 Výstava NARCIS 2010 Lysá nad Labem
6.7.2009 Výstava květin budova úřadu městyse Krucemburk

 

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny