Městys Krucemburk
-

Památky

Pomník J.Nepomuckého

Pomník J.NepomuckéhoSocha byla postavena na náměstí v roce 1845.

Katolická fara (Krucemburk)

Katolická fara (Krucemburk)První zmínka o budově pochází z roku 1359. Byla zničena zřejmě v době třicetileté války. Současná stavba byla postavena v roce 1697 knížetem z Dietrichsteina jako přízemní budova.Další podlaží bylo postaveno v roce 1752.

Katolický kostel (Krucemburk)

Katolický kostel (Krucemburk)Kostel sv.Mikuláše byl postaven ve 13. století, přesné datum počátku stavby není známo. Dochovala se však zmínka z roku 1359 o nejstarším duchovním správci plebánu Václavovi. Sakristie a spodní část věže, pocházející ze 13.století, jsou postaveny v románském slohu. V 15.století bylo vybudováno kněžiště a loď kostela ve slohu gotickém. Gotická je i kamenná křtitelnice. Barokní přestavba lodi byla provedena v roce 1697. Stavebníkem byl kníže Ferdinand z Dietrichsteina.Ve štítě kostela je renesanční soška Panny Marie. V novodobé historii nesmíme opomenout osazení mozaikových oken po roce 1945. Autorem je krucemburský rodák akad. malíř Jiří Binko.Do seznamu památek je zapsána i ohradní zeď katolického kostela, která pochází pravděpodobně ze 17.století. Jedná se o jižní stranu před kostelem.

Evangelický kostel

Evangelický kostelEvangelický kostel postavený v první třetině 20.století.

Štursova plastika na hrobce rodiny Binkových

Štursova plastika na hrobce rodiny BinkovýchDo seznamu kulturních památek je zapsána tato plastika význačného českého sochaře Jany Štursy z počátků jeho tvorby. V kontextu jeho díla je ojedinělá tím, že je vytvořena ve stylu secesním. Je umístěna na jižním okraji katolického hřbitova nad kostelem sv. Mikuláše.

Makovského pomník obětem okupace

Makovského pomník obětem okupaceDílo dalšího významného českého sochaře Vincence Makovského, jehož prarodiče pocházeli z Krucemburku. Pomník byl na evangelickém hřbitově odhalen bezprostředně po skončení 2.světové války. Hřbitov je v Českobratrské ulici, jež odbočuje z hlavní ulice (M. Střely) proti zdravotnickému středisku směrem jihovýchodním.

Chráněná alej u Starého Ranska

Význačná krajinná a sídlištní dominanta Chráněné oblasti Žďárské vrchy, 1 km jižně od Krucemburku. Historický doklad sídlištního osidlování krajiny. Javor, lípa, jasan, klen - celkem přes 130 chráněných stromů.

Fond Vysočiny