Městys Krucemburk
-

Doklady

1. Občanský průkaz (OP)

Nový občanský průkaz či průkaz, který pozbude nebo pozbyl platnosti, vyřídíte na MěÚ Chotěboř,odd. občanských průkazů, telefon 569 641 146 - Eva Marková.

  • Žádost o vydání OP vyplníte přímo na místě, nepředkládá se fotografie.
  • Doklady potřebné k vydání OP: stávající OP, případně rodný, oddací či úmrtní list nebo doklad o vzdělání. K vydání OP se již nepředkládá fotografie.
  • Vydání OP je bez poplatku.
  • Občanům, kterým zdravotní stav nedovolí cestovat do Chotěboře, vydání OP pomůže zprostředkovat telefon 569 698 710.

2. Cestovní pas

 Cestovní pas vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odd. cestovních dokladů,                                                                                            telefon 569 641 149 - Ludmila Linhartová.

  • Poplatky za cestovní pas hradí: Děti do 15 let 100,- Kč, nad 15 let 600,- Kč.

3. Řidičský průkaz

Řidičský průkaz vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a přestupků,                                                                                     telefon 569 641 160 - Ing. Pavel Málek.

Případné informace obdržíte i na ÚM Krucemburk telefon 569 698 710 – Jiřina Valecká.

Fond Vysočiny