Městys Krucemburk
-

Organizační struktura Úřadu městyse Krucemburk

Starosta městyse

Mgr. Otto Kohout - zodpovídá za plnění práce úřadu městyse v souladu s platnou legislativou.

Místostarosta

Tomáš Trávníček - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.

Finance (hospodaření městyse)

Radka Rudolfová

Poplatky (včetně místních poplatků)

Ludmila Soukupová

Matrika a evidence obyvatel

Jiřina Valecká (sňatky, občanské průkazy, pobyt atd.)

Lesy městyse

Jaromír Mifka (včetně žádostí o povolování kácení stromů)

Fond Vysočiny