Městys Krucemburk
-

Obecní samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse je složeno z 15 členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti městyse.

Členové ZM: Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Ing. Dagmar Břeňová, Lukáš Dohnal, Zbyněk Holas, Martin Jonáš, Ing. Jiří Kasal, Roman Kopecký,Ing. Jiří Kohl, Patrik Otradovský, Ing. Luboš Pleskač, Josef Strašil, Jiřina Valecká,Jan Valecký, Miroslav Zvolánek.

Orgány zastupitelstva městyse (iniciativní a kontrolní)

Finanční výbor: Dagmar Břeňová(předseda), Miloslav Losenický, František Kujan, Karel Losenický, Miroslav Zvolánek

Kontrolní výbor: Zbyněk Holas(předseda),Jan Valecký, Zuzana Šulcová, Lukáš Dohnal, Jiří Zrzavý

Rada

Rada městyse je výkonným orgánem městyse v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu městyse.

Členové RM: Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Patrik Otradovský, Ing. Luboš Pleskač, Ing. Jiří Kohl

Starosta

Starosta Mgr. Otto Kohout zastupuje městys navenek, stojí v čele úřadu městyse a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu městyse.

Místostarosta

Místostarosta Dagmar Sobotková zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.

Orgány rady městyse (iniciativní, poradní)

Komise životního prostředí
Jaromír Mifka - předseda, Jan Moravec, Petr Coufal

Povodňová komise, Krizový štáb
Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Ing. Luboš Pleskač, Patrik Otradovský, Ing. Jiří Kohl

Kulturní komise
Marie Šillerová, Pavel Novák, Jan Moravec, Dr. Jitka Měřínská, Pavel Vomela, Luděk Strašil, Miroslava Slanařová, Hana Janáčková, Ilona Dostálová

Komise pro společenské záležitosti
Jiřina Valecká, Radka Rudolfová, Zdena Málková, Ludmila Soukupová, Dagmar Břeňová

Fond Vysočiny