Městys Krucemburk
-

Obecní samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse je složeno z 15 členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti městyse.

Členové ZM: Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Jaroslav Dohnal, Ing. Dagmar Břeňová, Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, Ing. František Kujan, Ing. Jiří Kasal, Jiří Zrzavý, Vít Janáček, Jan Valecký, Patrik Otradovský, Michal Votava, Ing. Luboš Pleskač, Vilém Šešulka.

Orgány zastupitelstva městyse (iniciativní a kontrolní)

Finanční výbor: Mgr. Jiří Havlíček - předseda, Karel Losenický, Miloš Losenický, Ing. Dagmar Břeňová, Jan Valecký

Kontrolní výbor:  Jiří Zrzavý - předseda,  Miroslav Vavroušek,  Michal Votava, Zbyněk Holas,  Lubomír Novák

Rada

Rada městyse je výkonným orgánem městyse v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu městyse.

Členové RM: Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Patrik Otradovský, Ing. Luboš Pleskač, Jan Valecký

Starosta

Starosta Mgr. Otto Kohout zastupuje městys navenek, stojí v čele úřadu městyse a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu městyse.

Místostarosta

Místostarosta Tomáš Trávníček zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.

Orgány rady městyse (iniciativní, poradní)

Komise životního prostředí
Jaromír Mifka - předseda, Jan Moravec, Petr Coufal

Povodňová komise, Krizový štáb
Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Ing. Luboš Pleskač, Patrik Otradovský, Jan Valecký

Kulturní komise
Marie Šillerová, Roman Dopita, Pavel Novák, Jan Moravec, Dr. Jitka Měřínská, Pavel Vomela, Luděk Strašil, Miroslava Slanařová, Hana Janáčková, Ilona Dostálová

Komise pro společenské záležitosti
Jiřina Valecká, Radka Rudolfová, Zdena Málková, Ludmila Soukupová, Dagmar Břeňová

Fond Vysočiny