Městys Krucemburk
-

MOLNÁR Bohumil Daniel (1819 – 1898)

Evangelický farář v Krucemburku, spisovatel a překladatel církevních spisů. Byl mužem učeným, účastnil se veřejného života. Byl členem obecního výboru, dal podnět k tomu, aby se po staletích opět používal název obce Krucemburk (původní název byl Kruzburk). Začal psát farní kroniku, ve které jako prvý nastínil nejstarší historii obce.

Fond Vysočiny