Městys Krucemburk
-

JANDA Václav (1938-2019)

Václav Janda  1938 – 2019

 

       Narodil se v Krucemburku. Po studiu na Vyšší pedagogické škole v Brně se stal učitelem. Učil na několika školách například  ve Slavíkově a Ždírci nad Doubravou. V roce 1976 nastoupil do školy v Krucemburku, kde dělal nejprve zástupce ředitele školy a od roku 1990 až do odchodu do důchodu ředitele školy.

       Velmi se zajímal o historii Krucemburku a mezi léty 1976 až 2009 psal obecní kroniku.

Velký zájem měl o fotografování a meteorologii, dlouhodobě sledoval a zaznamenával počasí v Krucemburku. Pořádal mnoho přednášek a besed ve škole a pro zdejší občany. Byl zakládajícím členem Spolku přátel Krucemburku.

 

Fond Vysočiny