Městys Krucemburk
-

Rybníky

Doubravník

Velké rybníky byly na toku řeky Doubrava. Na hlavním pramenu jsou rybníky Doubravníček a Doubravník (rozloha 9 hektarů). Doubravník leží jižně od Hluboké za návrším Vysoké pole v nadmořské výšce asi 600 m. Rybník byl vybudován asi v letech 1670–80 majiteli panství Ditrichštejny. V letech 1930–59 byl majetkem Lesního družstva Přibyslav, po jeho zestátnění jej převzalo Státní rybářství. V roce 1995 bylo Lesní družstvo obnoveno a rybník byl vrácen. V roce 2015 byla provedena rozsáhlá oprava hráze a výpustě, také byly opraveny cesty v okolí a po koruně hráze.

 

Pobočný rybník

Rybník ve vzdálenosti cca 1km od Ždírce nad Doubravou. Je zde křižovatka turistických tras.

Rybník Řeka

Rekreační Rybník u Krucemburku. U rybníka je autokempink a je možnost ubytování jednak ve zděném objektu a v dřevěných ubytovnách. Informace o ubytování jsou na telefonním čísle: 569 698 710-1. V blízkosti rybníka se nachází chráněný přírodní výtvor Řeka. Na území této rezervace je vstup zakázán. Pohled na CHPV je ze silnice u Hluboké. Dále je v blízkosti rybníka i rezervace Štíří důl. více...

Velké Dářko

Velké DářkoRybník Velké Dářko je největší vodní plochou Českomoravské vrchoviny. Celý jeho obvod kopíruje naučná stezka Velké Dářko s řadou zastavení s krásnými výhledy na rybník. Naučná stezka prochází i NPR Dářko a zasahuje i do NPR Radostínská rašeliniště. Po celém obvodu stezky jsou rozmístěny informační tabule. Nejvhodnějšími nástupními místy jsou obce Radostín, Karlov a Škrdlovice.

Fond Vysočiny