Městys Krucemburk
-

SKLENĚNÝ POKOJ

19.7.2019

SKLENĚNÝ POKOJ

                     Česko-Slovenský film. Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem

             třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo

             modernistické architektury z betonu a oceli. V hl. rolích Hana Alstrom,

             Karel Roden, Carice van Houten, Karel Dobrý a Jana Plodková.

 

 

19.7. pátek 21,30

Přístupný od 12 let

                 104 min.

Vstupné 80.-

 

 

Fond Vysočiny