Městys Krucemburk
-

PLANETA PRAHA

15.10.2022

             PLANETA PRAHA

                          Český dokumentární film. Kolik obyvatel má Praha? Vedle nás

          lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství

          filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné

          blízkosti. Vypravěč Jiří Macháček.

15.10. sobota 19,30

Přístupný

                85 min.

Vstupné 100.-

Fond Vysočiny