Městys Krucemburk
-

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

7.5.2022

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

                          Český film. Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak

              se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby

              poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně

              rozjede zpět do výchozí stanice. V hl. rolích Jana Plodková, Igor Chmela,

              Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl a Václav Kopta.

7.5. sobota 20,00

Přístupný od 12 let

                 103 min.

Vstupné 100.-

Fond Vysočiny