Městys Krucemburk
-

Benefiční koncert ,,Anděl houslí" v kostele Sobíňov- Sopoty

25.9.2016

Benefiční koncert ,,Anděl houslí" v kostele navštívení Panny Marie Sobíňov - Sopoty v neděli 25.9.2016 v 15.00 hod.

Fond Vysočiny