Městys Krucemburk
-

„Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár“ do Východočeského muzea v Pardubicích, která se bude konat od 26.4.2022.

31.8.2022

Dovolujeme si Vás upozornit  na výstavu „Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár“ do Východočeského muzea v Pardubicích, která se bude konat od 26.4.2022.

 


Výstava přiblíží veřejnosti vztah uměnímilovného koželužského továrníka z Krucemburku Josefa Binka a jeho rodiny s architektem Josefem Gočárem, ale také jejich odvahu, světový rozhled i silné vědomí vlastních kořenů. Bylo jim pouhých sedmadvacet let, když se sešli u stavby Červené vily v Krucemburku (1907-9), která stála na samém počátku Gočárovy samostatné umělecké dráhy. Stala se pomyslným zrcadlem jejich osobností, jejich chápání domova i světa. Binko a Gočár ze světa čerpali nové profesní podněty, které bez ustání rozvíjeli a proměňovali v nový originál. Gočár velkolepě, expresivně a s touhou být vidět, Binko tiše, nenápadně a v touze zůstat spíše v pozadí. Přes sto let starý příběh továrníků Binkových a architekta Gočára ilustruje tehdejší i dnešní význam soudržné Evropy, kde se prolínají světové a lokální hodnoty, na kterých stavíme vlastní identitu.

 


Jedná se o druhou ze série čtyř výstav, které se postupně uskuteční v roce 2022 v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Výstavy nabídnou nový pohled na počátek 20. století, první republiku, její průmysl a obchodní vztahy, ale také na rodinné a přátelské vazby mezi podnikateli a umělci. Výstava v Pardubicích potrvá do konce srpna a během ní je naplánován i bohatý doprovodný program, jak je uvedeno na pozvánce v příloze. Vznikla v rámci výzkumného projektu NAKI II Průmysl a umění. 

Fond Vysočiny