Městys Krucemburk
-

Vernisáž - Vladimír Suchánek IMAGINACE dne 15.11.2019 v 18.00 hod.

15.11.2019

Vernisáž -  Vladimír Suchánek IMAGINACE  dne 15.11.2019 v 18.00 hod.

 

Představujeme  a uvítáme v Krucemburku

 dne 15.11.2019 na vernisáži výstavy

 IMAGINACE Vladimíra Suchánka

 

 

VLADIMÍR  SUCHÁNEK

 

se narodil v roce 1933 v Novém Městě nad Metují.

 

Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy university u profesorů C. Boudy, K.Lidického a M. Salcmana. Na Akademii výtvarných umění v Praze v grafické speciálce profesora V. Silovského.

Je činný v oboru v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris.

V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění ve Vídni.

Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která sehrála velmi důležitou roli ve vývoji českého umění v  druhé polovině dvacátého století. Za svoji tvorbu v oblasti barevné litografie získal mezinárodní uznání a mnoho významných cen.

Uspořádal více jak 200 samostatných výstav v České republice i v zahraničí / Holandsko, Německo, USA, Belgie, Švédsko,Dánsko a mnoho dalších /. Účastní se mezinárodních bienále grafiky, jeho barevné litografie jsou vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku. Patří k nejvýznamnějším současným tvůrcům exlibris. Pro sběratele z celého světa jich vytvořil více jak 300.

Svými pracemi je zastoupen v řadě významných soukromých i veřejných  sbírek u nás i v zahraničí.

 

PETER  KOVÁČ PhDr. /úvodní slovo/

 

kunsthistorik, umělecký kritik, průvodce.

 

Jako historik umění se specializuje na středověké a renesanční umění.

Podílel se na dvou významných výstavních projektech : Europa Jagellonica / v roce 2012 nejnavštěvovanější výstava v České republice /  a  Cesta ke Zlaté bule sicilské.

Je autorem unikátního knižního projektu Stavitelé katedrál. Pět dosud vydaných svazků má dohromady 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Jako dosud jediný z českých historiků dostal povolení francouzské Správy  památek k prohlídce jinak nepřístupných míst katedrály v Chartres a fotografování stavby ze střechy a ochozů.

V letošním roce mu při slavnosti sv. Víta ve Svatovítské katedrále  na Pražském hradě , předal kardinál Dominik Duka  Zlatou svatovojtěšskou medaily, jako zvláštní ocenění tohoto vyjímečného / nejen na domácím ale i zahraničním knižním trhu /díla. Je majitelem umělecko-historické agentury a nakladatelství ARS AURO PRIOR k popularizaci dějin umění.

 

 

Fond Vysočiny