Městys Krucemburk
-

Tříkrálová sbírka 2018

6.1.2018


TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA

 

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Tuto akci pořádá Charita České republiky po celém území našeho státu.  V Krucemburku sbírku organizuje Římskokatolická farnost ve spolupráci s Úřadem městyse a Oblastní charitou v Havlíčkově Brodě.

Skupinky tří králů navštíví naše domácnosti v sobotu dopoledne od devíti hodin. Děti bude doprovázet vždy jeden dospělý, který se na požádání prokáže platnou průkazkou. Peníze se budou vybírat do úředně zapečetěné pokladničky. Předpokládáme, že po Krucemburku bude chodit osm skupinek koledníků, jedna skupina na Starém Ransku a jedna v Hluboké. Pokud je někdo ochotný pomoci s přípravou, dospělí či děti, prosím přihlaste se u p. Marty Rejškové, tel. 603 708 166, budeme rádi za každou pomoc – ať již při obcházení obce či s přípravou občerstvení.

Jedna zapečetěná pokladnička bude umístěna na Úřadu městyse, a to od 2. do 8. ledna 2018, zde můžete též přispívat svými dary.

Předem Vám všem děkuji za milé přijetí koledníků, sladkosti pro ně, vaši štědrost při plnění pokladniček – tak jak jsme to prožili minulé období. Díky, že podporujete záslužnou akci, ze které peníze pomáhají těm nejchudším z chudých, z velké části v našem regionu, a tak naplňujete poselství Vánoc – rozdávat radost.

Za organizátory Tříkrálové sbírky přeje krásné prožití vánočních svátků

Marta Rejšková

Fond Vysočiny