Městys Krucemburk
-

Čeští jezuité objevují Nový Svět

20.8.2016

Čeští jezuité objevují Nový Svět -přednáška o dobrodružných osudech našich předků - cestovatelů v 17 .století na rybníku řeka  20.8.2016 od 18.00 hod

Více o aci - Moře u rybníka Řeka

Fond Vysočiny