Městys Krucemburk
-

Snížení energetické náročnosti BD č.p.193, 345

Projekt "Snížení energetické náročnosti BD č.p.193, 345 Krucemburk" je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor a optimalizace energetického hospodaření komplexním zateplením bytových domů a výměnou zdroje vytápění. V rámci projektu dojde k úspoře energie o více než 65% i CO2 o více než 44%, i ke snížení produkce emisí tuhých látek o více než 70%.

Fond Vysočiny