Městys Krucemburk
-

Návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací lze nalézt především na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Jedná se především o běžné životní situace, jako např. vyřizování osobních dokladů, přihlašování se k pobytu, ověřování pravosti podpisu, ověřování shody kopie s listinou atd.

V našem městysi Krucemburk je mnoho životních situací řešeno obecními vyhláškami a zprávami pro občany. Zprávy jsou uveřejňovány na úředních deskách v obci a podle povahy zprávy i na internetu. Hodně zpráv je rovněž oznamováno v místním rozhlase.

V případě potřeby je možné se rovněž obrátit v úředních hodinách na pracovnice a pracovníky obecního úřadu. Informace je možné získat osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. Tam je rovněž možné obdržet formuláře, které jsou zapotřebí pro životních řešení situací v rozsahu oprávnění obecního úřadu.
 

Fond Vysočiny