Městys Krucemburk
-

Hřbitov

  • Hřbitov

Městys Krucemburk spravuje dva hřbitovy – katolický a evangelický, vede evidenci hrobů.

  • Hrobová místa se pronajímají na 12 let  katolický hřbitov a 18 let  evangelický hřbitov nájem hrobových míst je zpoplatněn.
  • O pronájmu hrobových míst se uzavírá smlouva.
  • Pokud nájemce nemá dále zájem o pronájem hrobového místa, učiní tak písemně a po dohodě odstraní hrobové příslušenství (pomník, obrubníky).
  • Řád veřejného pohřebiště, viz. vyhlášky
    • Katolický hřbitov    
    • Evangelický hřbitov 

  • Veškeré úpravy hrobů (zmenšení, zvětšení) je nutné písemně ohlásit před zahájením úprav na úřadě městyse.

 

 

Fond Vysočiny