Městys Krucemburk
-

Doklady

1. Občanský průkaz (OP)

O nový občanský průkaz či průkaz, který pozbude nebo pozbyl platnosti, můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Chotěboř, Žďár nad Sázavou, Hlinsko v Čechách)

telefon 569 641 146 

  • Žádost o vydání OP vyplníte přímo na místě, nepředkládá se fotografie.
  • Doklady potřebné k vydání OP: stávající OP, případně rodný, oddací či úmrtní list.
  • Občanům, kterým zdravotní stav nedovolí cestovat do Chotěboře, vydání OP pomůžeme zprostředkovat .

2. Cestovní pas

 Cestovní pas vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odd. cestovních dokladů,                                                                                          

 telefon 569 641 149

3. Řidičský průkaz

Řidičský průkaz vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a přestupků,                                                                              

     telefon 569 641 160

 

Fond Vysočiny