Městys Krucemburk
-

CzechPOINT

Výpisy ze systému Czech POINT – výpisy z rejstříků

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

1. Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)

Může požádat kdokoliv. Žadatel musí znát číslo LV (listu vlastnictví) a katastrální území, nebo číslo parcely, případně číslo popisné.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

2. Výpis z obchodního rejstříku

Může požádat kdokoliv.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

3. Výpis z živnostenského rejstříku:

Může požádat kdokoliv.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena

na 100,- Kč.

4. Výpis z rejstříku trestů

Může požádat pouze osoba, které se výpis týká, musí se prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem a musí mít přiděleno rodné číslo.

Správní poplatek činí 100,- Kč, na tento výpis se nevylepuje žádný kolek

5. Výpis z bodového hodnocení řidičů

Může požádat pouze osoba, které se výpis týká, musí se prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem a řidičským průkazem.

Správní poplatek činí za první stránku max. 100 Kč a za každou další 50 Kč.

Je možné požádat o další výpisy, jako jsou:

6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

7. Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

8. Výpis z insolvenčního rejstříku

9. Provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické podoby

Cena služny 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (včetně CD/DVD).

10. Provedení autorizované konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby

Cena služby 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny.

 

 

Fond Vysočiny