Městys Krucemburk
-

ZVOLÁNEK Rudolf (1891-1965)

ZVOLÁNEK Rudolf (1891-1965)

Legionář – odbojář – důstojník Čs. armády.
Narodil se v Krucemburku v hostinci Národní pivnice, kterou jeho rodiče vlastnili. Vyučil se ve Vídni krejčím, v mládí byl aktivním členem Sokola. Po vypuknutí první světové války byl povolán na frontu: sloužil u 21. čáslavského pěšího pluku. V lednu 1915 byl zajat ruskou armádou v Karpatech, v následujícím roce byl zařazen do České družiny, z níž se později staly československé legie v Rusku. Byl zařazen do 4. československého střeleckého pluku Prokopa Holého; tento pluk byl součástí 1. střelecké divize Husitské a zúčastnil se bojů o Bachmač a na Transsibiřské magistrále. V legiích setrval Rudolf Zvolánek až do června 1920, měl hodnost štábního kapitána. Po válce se Rudolf Zvolánek stal důstojníkem Československé armády. Působil na Slovensku, po vzniku slovenského státu (1939) se přestěhoval do Říčan k rodičům své manželky; v té době měl hodnost majora. V Říčanech spolupracoval za války s místními odbojáři, během květnového povstání v roce 1945 organizoval odzbrojování německých posádek.

 

Fond Vysočiny