Městys Krucemburk
-

ZVOLÁNEK Antonín Ing. (1923 - 2008)

Narodil se v Krucemburku. Jeho rodina se v roce 1925 přestěhovala do Skřivan na Bydžovsku. Studoval na gymnáziu v Novém Bydžově a inženýrské stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pracoval v pražském Stavoprojektu, ve Vojenském projektovém ústavu v Bratislavě a na Ministerstvu výstavby a techniky Slovenské republiky v Bratislavě. Zúčastňoval se mnoha zahraničních technických jednání v různých evropských i zámořských zemích. Byl členem redakční rady časopisu „Investiční rozvoj“. Publikoval 11 recenzí vysokoškolských učebnic a odborných knih. Psal do řady odborných časopisů a přednášel na odborných konferencích v Čechách a na Slovensku. Napsal scénář k odbornému filmu z oboru životního prostředí a dopravy. Ing Zvolánek má české občanství a žije na Slovensku.

Fond Vysočiny