Městys Krucemburk
-

ZRZAVÝ Jaroslav P. PhDr. (1924 - 2002)

Rodák z Krucemburku. Po absolvování chotěbořského gymnázia vystudoval filozofickou fakultu UK v Praze. V 60. letech studoval v litoměřickém semináři a v roce 1972 byl vysvěcen na kněze. Vyučoval na pražské teologické fakultě a jako kněz působil v mnoha pražských farnostech.

„ Bližší o něm najdete v monografii Radomíra Hejla: „„P.PhDr. Jaroslav Zrzavý. Život obyčejného kněze.““ ISBN 978-80-7490-252-9. str.130. Vydal a vytiskl: H.R.G. spol. s r.o., 2022.“

Fond Vysočiny