Městys Krucemburk
-

TOCHÁČEK Miroslav Josef

Učitel a první řídící učitel zdejší školy v letech 1866 - 1887. Do Krucemburku přišel z Hlinska v Čechách, nejprve jako podučitel. Po smrti učitele J. Pátka v roce 1869 se stal učitelem a roku 1870 řídícím učitelem. Za jeho působení byla škola v roce 1878 rozšířena na čtyřtřídní. Roku 1887 odešel M. J. Tocháček do Ronova nad Doubravou, kde zemřel jako ředitel měšťanské školy. Byl výborný učitel a hudebník. Založil Pamětní knihu školy krucemburské, ve které nezávisle na B. D. Molnárovi sestavil a historickými doklady doložil nejstarší historii obce.

Fond Vysočiny