Městys Krucemburk
-

ŠTURSA Jan (1880 – 1925)

Narodil se v Novém Městě na Moravě. Vedle J. Myslbeka byl největším moderním českým sochařem. Byl ze dvou stran spřízněn s rodinou Binkovou v Krucemburku. Když J. Štursa osiřel, stal se jeho poručníkem strýc Alois Jelínek v Novém Městě na Mor. Ten zabezpečil prvé kroky jeho umělecké kariéry. Sochu Palackého pro Nové Město na Moravě tesal Štursa, když neměl lepší atelier, v Jelínkově stodole. K A. Jelínkovi jezdili Binkovi jako ke svému strýci a mladí Binkovi se považovali s J. Štursou za bratrance.Přátelství z mládí vydrželo až do tragické smrti Štursově v roce 1925. Když Štursa v roce 1903 ukončil svá studia u prof. Myslbeka na Akademii výtvarných umění, byla Binkova hrobka na krucemburském hřbitově jeho první velkou prací. Štursa vytvořil plastiku na Binkově náhrobku se stejnou péčí, s jakou se věnoval všem svým dalším pracem. Návrh i provedení hrobky v roce 1906 je nutno zařadit do krátkého secesního údobí umělcova. Štursa se také podílel na úpravě krucemburské Červené vily.

Fond Vysočiny