Městys Krucemburk
-

STŘELA Purkhard

Byl posledním Střelou protestantského vyznání. Majitelem Krucemburku byl v letech 1592 - 1629. V roce 1613 byl hejtmanem chrudimského kraje. O jeho vlasteneckém smýšlení a uvědomělosti svědčí jeho účast na pohnutých jednáních zemského sněmu roku 1618. Po bitvě na Bílé Hoře nebyl za svůj postoj a smýšlení potrestán tak krutě jako mnozí páni. Ztratil jen vlastnictví nad svými statky. Ty připadly císaři a Pukhard Střela je mohl užívat jen jako léna. Zemřel v roce 1629. Nepřijal katolickou víru.

Fond Vysočiny