Městys Krucemburk
-

SKŘIVAN Gustav (1831 – 1866)

Byl synem Augustina Skřivana. Studoval na polytechnice ve Vídni, v Praze a později na univerzitě ve Vídni u Prof. Patzvala (tvůrce známého Patzvalova fotografického objektivu). Patzval navštěvoval Gustava Skřivana v Krucemburku, kde spolu konali fotografické práce. Skřivan byl ředitelem vyšší reálky ve Vídni. Odtud byl povolán jako prvý profesor matematiky na pražskou polytechniku. Patří mu zásluha o budování výuky matematice na vysokých školách a české matematice zvláště. Proto byl vážen ve vědeckém světě. Byl řádným členem Císařské a královské společnosti ve Vídni a dopisujícím členem Královské české společnosti v Praze. Působil také v politickém životě. Jako student se účastnil bojů na barikádách v revolučním roce 1848. Předčasná smrt mu zabránila v dokončení díla, které započal. Jeho pohřbu se zúčastnili představitelé českého veřejného a politického života, v čele s F. Palackým.

Fond Vysočiny