Městys Krucemburk
-

SKŘIVAN Augustin (1805 – 1869)

Majitel krucemburské koželužny. V roce 1850 - 1867 byl v Krucemburku purkmistrem. Byl to moudrý a inteligentní muž, tolerantní k evangelické menšině v obci. Pocházel ze starého českého svobodného rodu, který od poloviny 17. století nepodléhal poddanství. Jeho předek Vilém Skřivan založil roku 1728 koželužskou dílnu. To byl počátek koželužské výroby v Krucemburku. Augustin Skřivan na popud evangelického faráře Molnára zavedl za svého purkmistrování pro obec název Krucemburk, místo dosavadního Kruzburk. Znal se osobně s Palackým a Riegrem. Podporoval volbu Riegra jako poslance za chotěbořský okres. Mezi obchodníky z okolí, kteří jezdili do jeho koželužny nakupovat kůže, byl také Havlíček, otec Karla Havlíčka Borovského. Malý Karel jezdil rád s otcem do Krucemburku, neboť dostával od pí Skřivanové mlsky. Když se pak stal Karel Havlíček vydavatelem Národních novin, psával mu A. Skřivan často. Zvláště když ho něco pohněvalo v politickém životě. Augustin Skřivan ovlivňoval po několik desetiletí život v obci. Prosadil stavbu nové školy, velmi účinně pomáhal při stavbě evangelického kostela. Ujal se učitele Jakuba Pátka, postiženého nepřátelstvím za pokrokové názory.

Fond Vysočiny