Městys Krucemburk
-

SKŘIVAN Augustin (1805 – 1869)

Majitel krucemburské koželužny. V roce 1850 - 1867 byl v Krucemburku purkmistrem. Byl to moudrý a inteligentní muž, tolerantní k evangelické menšině v obci. Pocházel ze starého českého svobodného rodu, který od poloviny 17. století nepodléhal poddanství. Jeho předek Vilém Skřivan založil roku 1728 koželužskou dílnu. To byl počátek koželužské výroby v Krucemburku. Augustin Skřivan na popud evangelického faráře Molnára zavedl za svého purkmistrování pro obec název Krucemburk, místo dosavadního Kruzburk. Znal se osobně s Palackým a Riegrem. Podporoval volbu Riegra jako poslance za chotěbořský okres. Mezi obchodníky z okolí, kteří jezdili do jeho koželužny nakupovat kůže, byl také Havlíček, otec Karla Havlíčka Borovského. Malý Karel jezdil rád s otcem do Krucemburku, neboť dostával od pí Skřivanové mlsky. Když se pak stal Karel Havlíček vydavatelem Národních novin, psával mu A. Skřivan často. Zvláště když ho něco pohněvalo v politickém životě. Augustin Skřivan ovlivňoval po několik desetiletí život v obci. Prosadil stavbu nové školy, velmi účinně pomáhal při stavbě evangelického kostela. Ujal se učitele Jakuba Pátka, postiženého nepřátelstvím za pokrokové názory.

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.