Městys Krucemburk
-

ŠEŠULKA Vilém Prof. Dr. Ing. (1918 - 1981)

Rodák krucemburský, profesor Českého vysokého učení technického v Praze. V době II. světové války jeho rodiče Filipina a František Šešulkovi aktivně pomáhali partyzánské brigádě M. Jana Husa. Byli prozrazeni. Při zatýkání v lednu 1945 byl otec umučen v Krucemburku a matka v koncentračním táboře v Terezíně. Vilém byl již na počátku války jako vysokoškolský student zatčen nacisty po demonstracích v listopadu 1939 a vězněn do roku 1940 v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po válce dokončil studium na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Zde na Fakultě paliv a vody se věnoval pedagogické a výzkumné činnosti. Je autorem řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic.

Fond Vysočiny